Sündmused
ÜRO tähtpäevad
 • Miinidevastane päev
  Päeva eesmärgiks on anda infot miinide ohtlikkusest ja arendada rahvuslikke miinitõrjeüksusi nendes maades, kus miinid ja muud sõjaaja plahvatusohtlikud relvad on tõsine turvarisk ja takistus majanduslikule ning sotsiaalsele arengule.
ÜRO tähtpäevad
 • Rwanda genotsiidi ohvrite mälestuspäev
  ÜRO üldassamblee pühendas 2004. aastal 7. aprilli Rwanda genotsiidiohvrite mälestamise päevaks. Selle päeva raames mälestatakse umbes 80 000 Rwanda inimest, kes langesid genotsiidi ohvriks ning toetatakse mahajäänud kogukondi ja rahvast.
 • Tervisepäev
  Maailma tervisepäeval on igal aastal erinev teema, mille abil parandatakse teadlikkust tervishoiuteemadel rahvuslikul ja globaalsel tasandil.
Sündmused
 • "Kliimakooli" kaardimängu koolitus vene keeles
  Приходите и присоединяйтесь к нашему вдохновляющему обучению по игре "Климатическая школа". Тренинг в Таллинне.
ÜRO tähtpäevad
 • Maa päev
  Sel päeval pööratakse tähelepanu Maal elutsevatele erinevatele looma- ja taimeliikidele ning inimese mõjule ja jätkusuutlikule harmoonilisele kooseksisteerimisele maal.
 • Pagulasseisundi konventsiooni aastapäev
  Pagulasseisundi konventsiooni (ingl the Refugee Convention) eesmärk on tagada, et kõik inimesed, kes on sunnitud oma kodumaalt põgenema, saavad elamisloa teises riigis, kuni nende kodumaale naasmine on ohutu.
ÜRO tähtpäevad
 • Raamatute ja autoriõiguste päev
  Päeva eesmärgiks on julgustada kõiki avastama lugemise mõnusid ja tõsta inimeste austust kirjanike vastu, kes on oma teostega andnud edasi inimlikkuse sotsiaalset ja kultuurilist progressi.