04.04

Miinidevastane päev

International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action

ÜRO kuulutas 2005. aastal 4. aprilli rahvusvaheliseks miinidevastaseks päevaks. Selle eesmärgiks on anda infot miinide ohtlikkusest ja arendada rahvuslikke miinitõrjeüksusi nendes maades, kus miinid ja muud sõjaaja plahvatusohtlikud relvad on tõsine turvarisk ja takistus majanduslikule ning sotsiaalsele arengule.

Ideid tegevusteks:
  • Miinimäng – mäng juhib tähelepanu maamiinide probleemile maailmas, pannes õpilased hetkeks miiniohvriks langenud inimestega sarnasesse olukorda.
VAATA KALENDRIT