22.04

Maa päev

Earth Day

ÜRO eestvedamisel korraldatakse seda päeva alates 1970. aastast. Sel päeval pööratakse tähelepanu Maal elutsevatele erinevatele looma- ja taimeliikidele ning inimese mõjule ja jätkusuutlikule harmoonilisele kooseksisteerimisele maal. Vaata kindlasti www.earthday.org kodulehelt lisaideid päeva sisustamiseks.

Ideid tegevusteks:
  • Prindi Maa päeva poster ja pane see klassiruumi seinale kõigile uudistamiseks.
  • Arutlege, miks peab meie planeeti ja keskkonda hoidma? Mis on ökoloogiline jalajälg? Mida saad sina keskkonna heaks teha?
  • Arvutage veebipõhistes kalkulaatorites oma ökoloogiline ja süsinikujalajälg. Kirjutage üles kolm lubadust, mida oma käitumises muudate, et need jalajäljed aasta jooksul väheneksid. 
  • Rääkige klassis eri liikidest, ökosüsteemist, evolutsioonist, looduse tasakaalust ning inimeste majanduslikest, sotsiaalsetest ja keskkondlikest mõjudest ning vajadustest. 
  • Üle poole maailma inimestest elab linnades. Linnade mõju kliimamuutusele on suur. Saada kohalikku omavalitusse ettepanekud, kuidas oma kodulinna “rohelisemaks” muuta.
  • Osale mõnes üle-Eestilises aktsioonis või vii oma kodukohas läbi mõni väike projekt, mis aitab kaasa keskkonna säästmisele.
VAATA KALENDRIT