22.04

Maa päev

Earth Day

ÜRO eestvedamisel korraldatakse seda päeva alates 1970. aastast. Sel päeval pööratakse tähelepanu Maal elutsevatele erinevatele looma- ja taimeliikidele ning inimese mõjule ja jätkusuutlikule harmoonilisele kooseksisteerimisele maal. Vaata kindlasti www.earthday.org kodulehelt lisaideid päeva sisustamiseks.

Ideid tegevusteks:
  • Arutlege, miks peab meie planeeti ja keskkonda hoidma? Mis on ökoloogiline jalajälg? Mida saad sina keskkonna heaks teha?
  • Arvuta veebipõhistes kalkulaatorites oma ökoloogiline ja süsiniku jalajälg. Kirjuta üles kolm lubadust, mida oma käitumises muudad, et need jalajäljed aasta jooksul väheneksid.
  • Üle poole maailma inimestest elab linnades. Linnade mõju kliimamuutusele on suur. Saada kohalikku omavalitusse ettepanekud, kuidas oma kodulinna “rohelisemaks” muuta.
  • Osale mõnes üle-Eestilises aktsioonis või vii oma kodukohas läbi mõni oma väike projekt, mis aitab kaasa keskkonna säästmisele.
Ideid maailmapäevaks:

Prindi Maa päeva poster ja pane see klassiruumi seinale kõigile uudistamiseks.

Rääkige klassis eri liikidest, ökosüsteemist, evolutsioonist, looduse tasakaalust ning inimeste majanduslikest, sotsiaalsetest ja keskkondlikest mõjudest ning vajadustest. Kasutades mõnd veebipõhist kalkulaatorit, arvutage klassis välja oma ökoloogiline jalajälg. Mõelge välja üks ühine heategu, mida te koos keskkonna heaks teha saate ja viige see ellu!

VAATA KALENDRIT