27.04.23

Tutvu inspireerivate ideedega Euroopa päeva (või nädala) tähistamiseks

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis ja MTÜ Mondo kutsusid 2022. aasta lõpus kõiki Eesti gümnaasiumeid ja kutseõppeasutusi kandideerima Euroscola üritustele, mille raames saavad kooligrupid külastada Euroopa Parlamenti Strasbourgis ja osaleda sealses istungisaalis toimuval Euroopa eri piirkondade noori kaasaval üritusel.

Siseriikliku konkursi teemaks oli Euroopa päeva tähistamine koolis – palusime Euroscolal osaleda soovivatel koolidel esitada meile oma ideekavandid Euroopa päevaga seonduvateks tegevusteks, mis toetaksid õpilaste loomingulist ja harivat lähenemist Euroopa päevale ning tutvustama mitmekülgselt, omanäoliselt ja noortele huvitaval viisil Euroopa Parlamenti, Euroopa Liitu, selle riike ja kultuure.

Euroopa päeva, 9. mai lähenedes jagame teiega ideid, mida õpetajad ja õpilased meile saatsid. Loodetavasti leiate siit inspiratsiooni põnevaks Euroopa päeva (või nädala) tähistamiseks nii koolis kui koolist väljaspool.

Euroopa päev Värska Gümnaasiumis 2022. aastal
Euroopa päev Värska Gümnaasiumis 2022. aastal

Tegevused…

…enne Euroopa nädalat:

 • Euroopa Liidu liikmesriike tutvustavad plakatid. Meie koolis õpitakse võõrkeelena inglise, saksa, soome ja prantsuse keelt. Nende riikide plakatid koostatakse vastavas keeles. Kuna meie koolis on vahetusõpilane Itaaliast, siis valmib näiteks selle riigi plakat itaalia keeles. Plakati peal on riigi nimi viies meil õpitavas keeles, lisaks ka lipp, pealinn, pindala, rahvaarv, sõnad “tere”, “tänan” ja “armastus” selle riigi keeles, riigipea (president, monarh, ….), riigikord ja muu mõni põnev fakt oma valikul (loodusime, eriline ehitis, tuntud persoon, jne) – Antsla Gümnaasium

…Euroopa nädalal:

 • Plakatinäitus ja fuajee kaunistatakse Euroopa Liidu riikide lippude ketiga – Antsla Gümnaasium

 • Stend Euroopa Liidu üldandmete ja struktuuriga – Antsla Gümnaasium

 • Bingomäng, kus ruutudel on eri teemad ja õpilased peavad ringi käima, et leida iga ruudu jaoks keegi, kes on selle teemaga seotud (nt osalenud debattidel, reisinud Euroopas vms) – Audentese Gümnaasium

 • Õpilaste SWOT analüüs Euroopa Liidu ja selle toimimise kohta. Õpilased jagunevad rühmadesse, kus neile määratakse üks Euroopa Liidu seitsmest institutsioonist. Seejärel uurivad õpilased iga neile määratud institutsiooni ja viivad selle kohta läbi SWOT-analüüsi, et süvendada oma arusaamist Euroopa Liidu põhifunktsioonidest. Seejärel tutvustavad õpilased oma uusi teadmisi teistele rühmadele, mis omakorda suurendavad ka kollektiivseid teadmisi – Audentese Gümnaasium

 • Inimõiguste alast teadlikkust tõstev kunstioskuste töötubaAudentese Gümnaasium

 • Koolidevaheline kunstikonkurssAudentese Gümnaasium

 • ELi liikmesriikide teemalised klassiruumid. Igale 7.-12. klassile antakse ülesandeks loominguliselt sisustada oma koduklass valitud EL riigiga seotud temaatikaga. Kujundus on üleval terve kuu, et võimalikult paljud klassid saaksid tutvuda erinevate EL-i riikidega. Toimub klassidevaheline võistlus, milline klass sisustab kõige teabeküllasema ja loomingulisema klassiruumi – Gustav Adolfi Gümnaasium

 • Kooli erinevate ruumide kujundamine Euroopa Liidu ning selle liikmesriikide teemal – Paide Gümnaasium, Soldino Gümnaasium

 • Euroopa Liidu teemalised värvimislehedGustav Adolfi Gümnaasium

 • Euroopa õppetöös. Kutsume õpetajaid üles oma tundides antavaid ülesandeid siduma Euroopa teemaga: kokaõpilased saavad teha rahvustoite, kujundaja eriala õppijad tegeleda teiste riikide kultuuri teemaliste kooliülesannetega. Teeme õpetajatele listi ideedest ja aitame loomingule kaasa – Kuressaare Ametikool, Paide Gümnaasium

 • Tervitusvideod koostööpartneritelt teistes Euroopa Liidu riikides ning nende jagamine sotsiaalmeedias – Kuressaare Ametikool

 • Loovkonkurss “Minu reisielamused Euroopas” – Maardu Gümnaasium

 • Ühislugemine koos nutika tagasisidestusega – Põlva Gümnaasium

 • QR koodide põhine orienteerumismäng koolihoones või lähiümbruses Euroopa-teemaliste küsimustega – Antsla Gümnaasium, Põlva Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Vabaduse Kool

 • Euroopa pop-up kohvikRäpina Ühisgümnaasium. Tamsalu Gümnaasium

 • Dokumentaalfilmi / Euroopa filmi õhtuRäpina Ühisgümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

 • Euroopa Parlamendi teemaline rollimäng Räpina Ühisgümnaasium

 • Videoklippide konkurss “Nii vapustav on Euroopa!” – õpilased tutvustavad EL riike, mille külastamine jättis neile sügava mulje, läbi 2-minutilise lühifilmi – Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

 • Euroopa Elamuskeskuse külastusVabaduse Kool

 • Euroopa tänav: koolis luuakse “tänav”, kus on Euroopa Liidu liikmesriikide rohejäljed, juhatades osalejad informatsioonini, kuidas liikmesriigid panustavad oma jalajälje vähendamisse ja missugused on nende parimad innovaatilised praktikad, millest me õppida saame. Näiteks – tekstiilijäätmete ümbertöötlemine, nutikas prügimajandus või plastikuvaba elu. Selle “tänava” näituseala on kaunistatud infotahvlite, Euroopa liikmesriikide lippude, interaktiivsete infokioskite ja tegevuspesadega – Valga Gümnaasium

 

… Euroopa päeval:

 • Euroopa hümni ühislaulmine ja Euroopa lipu heiskamine – Antsla Gümnaasium

 • Paneelarutelu teemal “Mis võimalusi annab Euroopa Liit noortele?” vilistlaste, noorsootöötajate, õpilasvahetuses/vabatahtlike töös/Europarlamendi külastustes osalenutega – Antsla Gümnaasium

 • Debatid erinevatel teemadel, nt ”Millist Euroopat me tahame?“ (ränne, uued kandidaatriigid, keele ja kultuuri kestmine) – Iisaku Gümnaasium; “Rahu ja ühtsus Euroopas” – Kuressaare Ametikool; arutelu stereotüüpsete arvamuste teemal – Loksa Gümnaasium

 • Kohtumine Euroopa Parlamendi liikmetega – Antsla Gümnaasium

 • Euroopa eri riikide rahvustoitude valmistamine või temaatiline koolisöökla/koolikohviku päev – Antsla Gümnaasium, Gustav Adolfi Gümnaasium, Loksa Gümnaasium, Luunja Keskkool, Paide Gümnaasium, Tallinna 53. Keskkool, Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

 • Euroopa keelte tekke ning keelte seotuse teemaline keeltetundLoksa Gümnaasium

 • Euroopa päeva teemaline mälumäng/Kahoot/viktoriin Antsla Gümnaasium, Iisaku Gümnaasium, Räpina Gümnaasium, Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Vanalinna Hariduskolleegium

 • Õpilaskohvik/laat erinevate maade toitude pakkumiseks – Iisaku Gümnaasium

 • Ülekooliline loovkonkurss „Mida tähendab olla eurooplane?“ (pilt, essee, luuletus vm) – Iisaku Gümnaasium

 • Plakatite valmistamine loositud riigi tutvustamiseks. Plakatil on lisaks tekstile QR-koodid, mis võimaldavad tutvuda riigiga ka video või piltide abil – Iisaku Gümnaasium, Ülenurme Gümnaasium, Vabaduse Kool, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Tartu Annelinna Gümnaasium

 • Euroopa pusle kokkupanek Iisaku Gümnaasium

 • Karaoke Euroopa eri päritolu lauludega – Loksa Gümnaasium

 • Ühispilt, moodustades kujundi kahest käest kinni hoidvast inimfiguurist ja kaheteistkümnest tähekesest nende ümber – Luunja Keskkool

 • Lipumäng nooremate klasside õpilastele, kus tuleb kokku viia riikide lipud ning nimetused – Luunja Keskkool

 • Kohtumine mõne Euroopa riigi suursaatkonna esindajaga – Maardu Gümnaasium

 • Euroopa teemaliste loovtööde tutvustamine õpilaskonverentsilMaardu Gümnaasium

 • Kogukonnapraktika päev, kaasates kohalikke Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikke ning välisõpilasi – Paide Gümnaasium

 • Euroopa riikide muusika kooliraadios ning muusikaviktoriin – Paide Gümnaasium, Põlva Gümnaasium

 • Eurovisiooni ennustusvõistlusPõlva Gümnaasium

 • Kohaliku Europe Direct infopunkti esindaja külalistundPõlva Gümnaasium

 • Õpilasüritusena ajarännak Euroopa Liidu loomise põhjuste juurde ning paralleelide loomine tänapäevaga – Sillamäe Gümnaasium

 • Töötuba, kus õpilasgrupid arutlevad gruppides Euroopa Liidus tehtavaid otsuseid ning nende poolt- ja vastuargumente – Tallinna 32. Keskkool

 • Joonistustöötuba Euroopa riikide ainetel – Tallinna 53. Keskkool

 • Eri rahvaste muinasjuttude ja lugude lugemine noorema kooliastme õpilastele – Tallinna 53. Keskkool

 • Euroopa lippudega rinnamärkide kandmineTallinna 53. Keskkool

 • Rollimäng, kus valitakse riik, mis läbib rollimängu käigus Euroopa Liiduga liitumise menetluse – Tallinna Tõnismäe Reaalkool

 • Rollimäng “Tunne ennast eurooplasena” – Ülenurme Gümnaasium

 • Stiilipäev – riietumine mõne Euroopa Liidu riigi lipuvärvide toonis – Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Võru Gümnaasium

 • Temaatiline kontsertÜlenurme Gümnaasium


Euroopa päev Valga Gümnaasiumis 2022. aastal
Euroopa päev Valga Gümnaasiumis 2022. aastal

Valitud ideede täpsemad kirjeldused

1. Euroopa kunstiajaloo teemaline loovtöö

Kuna Euroopa Liidus on hetkel 27 liikmesriiki, siis igale õpperühmale antakse üks kuni kaks (lähtun õpperühmade arvust oma koolis) liikmesriiki lähtuvalt õpperühmade suurusest. Õpperühmad, kes said kaks liikmesriiki jaotavad ennast kaheks grupiks. Igale grupile antakse kindel riik, mille kunstiajalugu nad uurivad, teevad sellest lühikokkuvõtte ning selle põhjal loovad kunstiteose. Kunstiteos võib olla kuulsa kunstniku jäljendus, maal inspireeritud mingist kindlast kunstivoolust või hoopis midagi muud huvitavamat ja omaloomingulist – kõik peab olema muidugi selle riigi kohta, mis neile anti. Tegevus toimub päeva alguses ning kestab mõned tunnid. Teostest tehakse näitus (koos lühikokkuvõtetega), mida kõigil on päeva jooksul võimalus vaadata. Õpilastel on võimalus hääletada oma lemmikteose poolt ning kõige rohkem hääli kogunud teose grupp saab auhinna – Ülenurme Gümnaasium

2. Tahvlimäng

Koolis asuvad kaks tahvlit ja iga tahvli mõlemale poolele on joonistatud/kleebitud paberiruuduna kastid, millel on omakorda peal erinevad EL riikide lipud. 9. mail kooli tulles paneme õpilastele garderoobi korvi juhistega “Võta üks silt, mine esimesele korrusele ja vaata, mida sellega teha”. Esimesel korrusel on suurelt üles pandud juhend “Mida teha sildiga? – Sa oled saanud sildikese, millel on kirjas ühele EL-i riigile iseloomulik asi. Uuri, mis see on. Kui oled selle teada saanud, otsi kooli neljalt korruselt üles tahvel, kus on peal sinu riik, kleebi silt riigile eraldatud kastikesse ning kirjuta mõne sõnaga, mis on sinu sildil olev asi. Harivat infokillujahti!”. Iga tahvli juures on eraldi suurem silt kirjaga “Täna on 9. mai, Euroopa päev. Kas sina tead midagi iga Euroopa Liidu riigi kohta? Siin tahvlil on infokillud EL riikidest.” – Tartu Jaan Poska Gümnaasium

3. Viktoriin “Kes ta on, kust ta tuleb?”

Kolmeste võistkondade ette tuuakse õpilane, kes mängib ühte inimest, kes on pärit ühest EL-i riigist. Ta annab võistkondadele vihjeid, nt “Olen Krzysztof (kõige levinum mehenimi selles riigis) ja töötan Czestochowa linnas (riigi üks kuulsatest linnadest, samas mitte pealinn) laevandusfirmas Solidaarsus (vihje ajaloosündmusele). Mulle meeldib väga pianist nimega Frederick Chopin (tuntud helilooja sealt riigist). Kes ma olen, kust ma tulen?”  Vastus: Poola. – Tartu Jaan Poska Gümnaasium

4. Matkemängud (vt ka Maailmakooli materjal)

Euroopa seadusloome matkemäng – Viljandi Gümnaasium
Hariv simulatsioon, kus õpilased mängivad läbi seaduse vastuvõtmise ja uue riigi liitumise protsessid Euroopa Liidus.

Euroopa Ülemkogu matkemäng – Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Mängu eesmärgiks on tutvustada Euroopa riikide kultuurilisi, poliitilisi ja maailmavaatelisi erinevusi Euroopa Liidu riikide vahel.

5. Rollimängud (vt ka Maailmakooli materjal)

Rollimäng “Salliv Euroopa on meie kõigi ühine looming” – Tallinna Juudi Kool
Rollimängus tegutsevad 7 erinevat rühma: liberaalsed poliitikud, konservatiivsed poliitikud, vaimulikud, noored vasakradikaalid, hipsterid, lihttöölised ja ajakirjanikud. 

Rollimäng “Astu ringi” – Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
Mäng on suunatud eeskätt viimase aasta jooksul Ukrainast Eestisse tulnud õpilastele. 

 

Põnevat Euroopa päeva tähistamist kõigile!

VAATA KÕIKI UUDISEID