Uudised

Kutsuge novembris uusi põnevaid külalisi koolidesse töötubasid tegema!

01.11.15

Heba Youssif Kairo Ülikoolist on õppinud inimõigust ja meediat. Ta on olnud ajakirjanik ja uudiste toimetaja Horytna raadiojaamas. Aastast 2009 on tegelenud inimõiguste teemaliste projektidega Egiptuses ning 2012 aastast naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkusega. Praegu õpib Heba Eesti Diplomaatide koolis. Töötuba inglise keeles ja  gümnaasiumiastmele  Mua Sepeline Sih on pärit Kamerunist ning käinud juba 5 Eesti

LOE EDASI

Kliimakampaania 2015

13.10.15

Aastal 2015 toimus kliimakampaania, mille raames valmisid videod. Mõned neist on nähtavad allpool. Kõige loomingulisem sotsiaalreklaam Klipi autorid: Marjam Nesterova, Artur Bassov ja Deniss Mašljakevitš. Kõige võimsam sotsiaalreklaam: Klipi autorid: Maria Dyshkant ja Aleksandra Borissova. EESTI NOORTE KLIIMADEKLARATSIOON Eesti delegatsioonile ÜRO Kliimamuutuste konverentsil 2015, Eesti keskkonnaministrile Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) viimaste järelduste kohaselt avaldavad kliimamuutused tõsist, ulatuslikku ja

LOE EDASI

Võõrahirmu ja rassistlikke hoiakuid vähendavate õppematerjalide konkurss

MTÜ Mondo ja UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon pikendavad septembri alguses välja kuulutatud võõrahirmu ja rassistlikke hoiakuid vähendavate õppematerjalide konkursi kestvust 18. jaanuarini 2016. a. Konkursile oodatakse osalema kõiki huvilisi: õpetajaid, üliõpilasi, noorsootöötajaid jt. Esitada võib tunni- ja töökavasid, töölehti, esitlusi või muid tunnis kasutatavaid materjale, mis teemat mõista ja avada aitavad. Materjalid võivad olla loodud eri kooliastmetele.  Konkursi patroon

LOE EDASI

Uus maailmahariduse süvaõppekursus (2015/16)

MTÜ Mondo korraldab 2015/16 õppeaastal uue süvaõppekursuse. Sel korral keskendub kursus ÜRO kestliku arengu eesmärkidele ning digiõppe kasutamisele II ja III kooliastmes. Digiõppega paralleelselt tutvustame teisi maailmahariduse ja aktiivõppe meetodeid. Süvaõppekursuse läbiviimisse on kaasatud oma ala ekspredid. Kursuse maht on 60 tundi, mis on jagatud viieks mooduliks. Esimesed neli moodulit toimuvad ühepäevaste koolitustena Mondo koolituskeskuses

LOE EDASI

Koole oodatakse osalema kliimateemalisel sotsiaalreklaamide võistlusel

17.09.15

MTÜ Mondo, Eestimaa Looduse Fond (ELF) ja UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon kuulutavad välja kampaania, mis võimaldab noortele saada osa Eesti kliimapoliitika kujundamisest. Kliimamuutused on hetkel üks põletavamaid üleilmseid väljakutseid, mis muudab eluolu kõikjal ja toob kaasa inimeste rände. Hetkel on aeg otsustada, milline saab olema meie tulevaste põlvkondade tulevik. Kas oleme valmis muutusteks või mitte? Kas

LOE EDASI

Avatud on registreerimine uuele süvaõppekursusele!

16.09.15

MTÜ Mondo korraldab 2015/16 õppeaastal süvaõppekursuse. Sel korral keskendub kursus ÜRO kestliku arengu eesmärkidele ning digiõppe kasutamisele II ja III kooliastmes. Digiõppega paralleelselt tutvustame teisi maailmahariduse ja aktiivõppe meetodeid. Süvaõppekursuse läbiviimisse on kaasatud oma ala ekspredid. Kursuse maht on 60 tundi, mis on jagatud viieks mooduliks. Esimesed neli moodulit toimuvad ühepäevaste koolitustena Mondo koolituskeskuses Telliskivi

LOE EDASI

Võõraviha vähendavate õppemeetodite võistlus

09.09.15

MTÜ Mondo kuulutab välja rassismi ja võõraviha vähendavate õppematerjalide konkursi. Konkursile oodatakse osalema kõiki huvilisi: õpetajaid, üliõpilasi, noorsootöötajaid jt. Esitatavad materjalid võivad olla tunnikavad, töökavad, töölehed, esitlused või muud tunnis kasutatavad materjalid, mis teemat mõista aitavad. Materjalid võivad olla loodud eri kooliastmetele. Metoodilisi materjale oodatakse kuni 27.10.2015.    Konkursile on oodatud tööd, mis on: tunnis praktiliselt kasutatavad ja toetavad riiklikus õppekavas

LOE EDASI

Korralda koolis maailmapäev ja võida reis Aafrikasse

27.08.15

MTÜ Mondo maailmahariduskeskus kutsub õpetajaid korraldama koolides maailmapäevi ning pakub tegevuste läbiviimiseks rahalist toetust. Kooli maailmapäev võib olla ühe- või mitmepäevane üritus, kus õpilased tutvuvad arengumaade, maailma usundite, õiglase kaubanduse, globaalsete keskkonnaküsimuste või rahvusvahelise poliitikaga. Teemasid võib arutada tundides, kutsuda kooli külalisi või korraldada näiteks koolis ÜRO simulatsioon üleilmastumise teemadel. Ideid maailmapäeva korraldamiseks leiate maailmakool.ee portaalist

LOE EDASI

Heategevuslik klaasehete laat Ugandasse kohviku rajamiseks

07.08.15

Projekti „Sotsiaalne õiglus” raames valmistasid Jõgeva Gümnaasiumi õpilased kunstiõpetaja Janne Maasingu juhendamisel klaasehteid. Valminud kõrvarõngad, kaela ja aknale riputatavad kaunisasjad tehti eesmärgiga toetada seeläbi Ugandasse kohviku rajamist. Nimelt veab MTÜ Mondo projekti, mille raames kogutakse annetusi, et luua seal töövõimalusi erivajadusega noortele, kes Ugandas on ühiskondlikku ellu kaasamata. Veel enam- valdav suhtumine on, et erivajadusega

LOE EDASI

Šokolaadipäev Kammeri koolis

Kammeri kool, 8.-10. klassid 5. detsembril pidasime Kammeri Koolis üleeuroopalist šokolaadipäeva. Sellele päevale eelnes usin teemakohase etenduse õppimine (5. klassi õpilaste poolt), Aafrika kohta referaatide koostamine ja õpilastele Šokolaadipäeva ettevalmistamine. Samuti tegelesid 9. klassi õpilased lendlehtede jagamisega (“Paraš šokk šokolaadiarmaštajale”) ning infostendi ülesseadmisega (kuulutus petitsioonile allkirjade kogumise kohta ning toimuva ürituse kohta, kampaaniaplakatid „Šokolaadi täis

LOE EDASI