25.11.15

Rohujuure kampaaniad põhiõiguste kaitseks – õppereis Soomes

2013. aasta aprillist algas MTÜ Mondo eestvedamisel projekt „Rohujuure kampaaniad põhiõiguste kaitseks“. Projekti eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust põhiõigustest ja aktiivsetest kodanlusest läbi multimeedia ja interneti, kampaaniate, aktsioonide ning infoürituste. Selle jaoks aidatakse noortel luua dokumentaalfilmiklubisid ning aidatakse neil korraldada linastusi. Samuti viiakse läbi koolitusi noortele ja õpetajatele ning juhendatakse sotsiaalkampaaniate elluviimist.

Antud projekti raames külastasid noored 20-22. august Soomes erinevaid organisatsioone, et uurida kuidas nemad viivad läbi kampaaniaid ja tegelevad maailmaharidusega.

Külastasime organisatsiooni MTÜ Changemakers , kes igal aastal valivad ühe teema ning teevad aktiivselt kampaaniat. Organisatsioonil on üle tuhande liikme üle Soome!

Selle aasta teemaks oli maksuparadiisid – noored survestasid kolme Soome organisatsiooni, kes viivad oma maksutulu Soomest välja. MTÜ Changemakers tutvustas meile oma kampaaniat ja meie tutvustasime enda poolt ellu viidud kampaaniaid.

Saime teada, et Changemakers valib igal aastal ühe globaalselt tähtsa teema ja teeb sellel teatud teemal aasta aja jooksul võimalikult palju teavitustööd. Kampaania jooksul kogutakse allkirju ja üritatakse leida probleemile lahendus. Nende selleaastane projekt lahendab maksuparadiiside probleemi ja kutsub üles suurkorporatsioone oma maksuaruandeid avalikustama. Vahetasime Changemakersi meeskonnaga ideid ja arutlesime tulevikuvõimaluste üle. 

Mulle meeldis nende postkaardikampaania (maksude paradiisid), lumemehe kampaania (globaalne kliimasoojenemine) ning relvade eksportimise kampaaniate teostused ja viimase video (üks käsi ei tea, mida teine teeb).

Teisel päevak külastasime organisatsiooni nimega Pease School, kes kasutab atkiivseid ja kaasavaid draamameetodeid, et õpetada maailmaharidust.

Samuti pakkus uue ja huvitava kogemuse Peace School koolitus, mille käigus õppisime siduma maailmaharidust draamaga. Millegi sellisega ei ole ma varem kokku puutunud. Seega oli tegemist kindlasti väärtusliku uue kogemusega.

Oli positiivne päev ja tunnen, et Peace School’is osalemine andis mulle ainulaadse kogemuse, tänu millele saan olla empaatilisem ja mõistvam.

Ma kogesin seda lugu ise läbi ja see andis palju rohkem juurde, kui lugedes, videot vaadates või kelleltki kuuldes. Oli tunne nagu ma olen ise Aafrikas kohapeal ja see süvendas empaatiat ja pani olukorra üle palju rohkem mõtlema, kui muidu.

Õhtul saime külastada kohalikku kultuurifestivali ning veetsime aega Helsinki linnas.

Järgmisel päeval me külastasime Harju Noortekeskust, mis tegutseb aktiivselt muusika ja kunstivaldkonnas, kaasates immigrante ning kohalikku kogukonda.

Oli vahva mängida aafrika trumme ja olgugi, et oli prantsuskeelne juhendaja, me saime hakkama!

Pilt noorte võimalustest Helsingis andis inspiratsiooni tegutseda selle nimel, et ka Eestis oleks võimalusi, et noori märgataks ja toetataks rohkem.

Õppereis Soome oli motiveeriv, mõtlemapanev ja tõeliselt lõbus. Alati on kasulik käia maailmas ringi ja kuulata, kuidas inimesed maailma paremaks muudavad. Ainult siis mõistad, kuivõrd tähtis on see, et kõik teeksid kasvõi natukene maailma edendamiseks heaks.

Soome reisikogemus Mondoga osutus väga harivaks ning innustavaks. See süvendas minu tahtmist teha maailmas midagi head.  

Vaata allpool ka pilte!

Videod leiad Youtubest!

VAATA KÕIKI UUDISEID