16.01.16

Ootame töid õppematerjalide konkursile 18. jaanuarini!

Suvekool 2015MTÜ Mondo ja UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon pikendavad septembri alguses välja kuulutatud võõrahirmu ja rassistlikke hoiakuid vähendavate õppematerjalide konkursi kestvust 18. jaanuarini 2016. a.

Konkursile oodatakse osalema kõiki huvilisi: õpetajaid, üliõpilasi, noorsootöötajaid jt. Esitada võib tunni- ja töökavasid, töölehti, esitlusi või muid tunnis kasutatavaid materjale, mis teemat mõista ja avada aitavad. Materjalid võivad olla loodud eri kooliastmetele. 

David Vseviov
Konkursi patroon David Vseviov. Foto: Alari Rammo.

Konkursi patroon on David Vseviov. David Vseviovi konkursi ja võõraviha teemalist intervjuud Vikerraadios saab järelkuulata siit.

Konkursile on oodatud tööd, mis:

  • on tunnis praktiliselt kasutatavad ja toetavad riiklikus õppekavas seatud eesmärke;
  • aitavad õpilasel teadvustada enda väärtusi ning hoiakuid ja toetavad inimlike väärtuste arendamist ning avatud hoiakute kujunemist õpilases;
  • toetavad ainetevahelist lõimingut ja IKT vahendite kasutamist.

 

Tööde esitamine

Konkursil osalemiseks tuleb metoodiline materjal saata hiljemalt 18. jaanuariks 2016. a aadressile maailmaharidus@mondo.org.ee. Esitada võib ka mitu tööd, sel juhul peaks aga kirjas täpsustama, kas tegemist on koos või lahus käivate materjalidega. Esitatud tööd avaldame portaalis www.maailmakool.ee ja Maailmakooli Facebooki lehel.

 

Hindamine 

Töid hindab ekspertgrupp, kuhu kuuluvad MTÜ Mondo, UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni, Tartu Ülikooli eetikakeskuse, Innove ja Tallinna ülikooli esindajad ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad.

Hindamisel arvestatakse:

  • töö vastavust teemale ja sobitumist Eesti konteksti;
  • töö kasutatavust koolitunnis;
  • loomingulisust ning ideede uudsust;
  • head tagasisidet õpilastelt;
  • keelelist ja vormistuslikku korrektsust.

Hindamisele esitatavad tööd ei tohi olla varem avaldatud, töödes kasutatavad materjalid peavad olema viidatud. Autoriõiguste rikkumise korral vastutab töö esitaja. Töö esitamisega annab autor MTÜ Mondole õiguse avaldada töö Maailmakooli portaalis.

 

Autasustamine

Ekspertgrupp valib konkursile esitatud tööde seast välja kolm parimat, mille autoritele on auhinnaks kinkekaardid väärtusega 100 €. Konkursi lõpetab temaatiline loovseminar 12. veebruaril, kuhu on oodatud kõik võistlusel osalejad ja kus autasustatakse parimaid.

Lisainfo: maailmaharidus@mondo.org.ee

Metoodikavõistlust rahastavad Eesti välisministeerium arengukoostööks ette nähtud vahenditest ning Haridus- ja teadusministeerium.

VM_arengukoostoo_est4

VAATA KÕIKI UUDISEID