ÜRO tähtpäevad
 • Vägivalla ohvriks langenud laste päev
  ÜRO üldassambleed kohutas 1982. aasta 19. augusti hädaistungi ajal Iisraeli agressiivsest käitumisest tulenev Palestiina ja Liibanoni lapsohvrite suur hulk ja seetõttu otsustati omistada üks päev kõigile lastele, keda on rünnatud.
ÜRO tähtpäevad
 • Keskkonnapäev
  Kuupäev meenutab Stockholmi 1972. aasta ÜRO keskkonnaistungi avamispäeva, mille tulemusena loodi ÜRO keskkonnaprogramm UNEP.
ÜRO tähtpäevad
 • Veredoonorluse päev
  Maailma veredoonorluse päeva eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust ohutust veredoonorlusest, kusjuures rõhutatakse, et doonorlus võib päästa elu.
ÜRO tähtpäevad
 • Pagulaste päev
  Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust pagulaste olukorrast üle maailma ning näidata solidaarsust nendega, kes on sunnitud oma kodudest lahkuma konfliktide, tagakiusamise või loodusõnnetuste tõttu.
ÜRO tähtpäevad
 • Leskede päev
  Päeva eesmärgiks on pöörata erilist tähelepanu leskede ja nende laste täbarale olukorrale, et tagada nende inimõigused ja leevendada nende vaesust.