26.06

Piinamisohvrite toetamise päev

United Nations International Day in Support of Victims of Torture

ÜRO rahvusvahelist piinamisohvrite toetamise päeva peeti esimest korda 1997. aastal ÜRO üldassamblee eestvedamisel. 26. juunil 1987. aastal jõustus ÜRO piinamisevastane konventsioon. Konventsiooni kohaselt on sellele allakirjutanud riigid kohustunud võtma kasutusele meetmeid nende riigis aset leidva piinamise ennetamiseks ning keelab saata neist riikidest välja tagasi kodumaale inimesi, kui on põhjust uskuda, et nad võivad seeläbi piinamise ohvriks langeda. Piinamisvastane konventsioon on üks kõige rohkem kontrollitud rahvusvahelisi inimõigustealaseid konventsioone.

VAATA KALENDRIT