05.06

Keskkonnapäev

World Environment Day

15. detsembril 1972 otsustas ÜRO üldassamblee kuulutada 5. juuni ülemaailmseks keskkonnapäevaks. Kuupäev meenutab Stockholmi 1972. aasta ÜRO keskkonnaistungi avamispäeva, mille tulemusena loodi ÜRO keskkonnaprogramm UNEP.

Keskkonnapäeva eesmärgiks on meie keskkonnas toimuvatele muutustele tähelepanu juhtimine. Kliimamuutused põhjustavad eriti suuri probleeme arengumaadele, kus ollakse kõige haavatavamad. Samuti on kliimamuutuste mõju märkimisväärselt suur ka Arktikale. Kliimasoojenemine mõjutab peale taimestiku ja loomastiku ka inimeste toimetulekuvõimalusi.

Ideid tegevusteks:
  • Lugege rohkem kliimamuutuste kohta ja tutvuge Mondo tööga selles valdkonnas: mondo.org.ee/kliima
  • Uurige infot kestliku arengu eesmärgi nr. 13 kohta: kliimameetmed.
  • Vaadake kliimamuutuste teemalisi e-tunde – see on kümnest videost koosnev e-külalistundide seeria, mis käsitleb kliimamuutuste seoseid eri valdkondadega.
VAATA KALENDRIT