04.06

Vägivalla ohvriks langenud laste päev

International Day of Innocent Children Victims of Aggression

ÜRO üldassambleed kohutas 1982. aasta 19. augusti hädaistungi ajal Iisraeli agressiivsest käitumisest tulenev Palestiina ja Liibanoni lapsohvrite suur hulk ja seetõttu otsustati omistada üks päev kõigile lastele, keda on rünnatud. Rünnakute ohvriteks langenud laste mälestuspäeva on peetud 1982. aastast.

VAATA KALENDRIT