ÜRO tähtpäevad
 • Vähihaigete päev
  Päev tähistab Mahatma Gandhi sünnipäeva. Gandhit (1869–1948) tuntakse kui India iseseisvumiseni viinud rahvusliku liikumise juhtfiguuri ja maailma vabadusidee kandjat.
ÜRO tähtpäevad
 • Rahvusvaheline raadiopäev
  Raadio täidab ühiskondlikku ja sotsiaalset rolli olles tõhus meediakanal infovahetuseks, muutes ja kujundades arvamusi ning tuues inimesi kokku. 13. veebruaril 1946 alustas tegutsemist ÜRO raadio.
ÜRO tähtpäevad
 • Sotsiaalse õigluse päev
  Sotsiaalse õigluse päeva raames toetatakse rahvusvahelise kogukonna püüdlusi vaesuse vähendamiseks, väärikaid töövõimalusi, soolist võrdõiguslikkust ja kõigi isikute võimalust õiglusele ja sotsiaalsele heaolule.
ÜRO tähtpäevad
 • Rahvusvaheline emakeelepäev
  Keel on üks kõige olulisem instrument oma kultuuripärandi säilitamisel ja arendamisel. ÜRO üldkogu otsustas 2002. aastal tähistada 21. veebruari rahvusvahelise emakeelepäevana.