01.-07.02

Usunditevahelise harmoonia nädal

World Interfaith Harmony Week

Vastastikune mõistmine ja religioonidevaheline dialoog on oluline eeldus maailmas rahu tagamiseks. Nädala eesmärk on juhtida tähelepanu inimestevahelisele mõistmisele, hoolimata nende usulistest kuuluvusest.

Ideid tegevusteks:
  • Prindi usunditevahelise harmoonia nädala plakat ja pane see klassiruumi seinale uudistamiseks.
  • Arutlege, milliseid maailma usundeid teate? Miks on oluline luua ja säilitada harmooniat eri usundite vahel? Rääkige religioonidevahelisest dialoogist.
  • Uurige internetist põhjalikult ühe teile tundmatu usundi kohta.
  • Uurige oma kaaslastelt, milliseid usundeid nad teavad ning milliseid ise järgivad?
  • Korraldage kohtumine eri religioonide esindajatega Eestis või organiseerige külastuskäik näiteks Tallinna sünagoogi.
VAATA KALENDRIT