21.02

Rahvusvaheline emakeelepäev

International Mother Language Day

ÜRO üldkogu otsustas 2002. aastal tähistada 21. veebruari rahvusvahelise emakeelepäevana. UNESCO on tähistanud seda päeva juba alates 1999. aastast. Keel on üks kõige olulisem instrument oma kultuuripärandi säilitamisel ja arendamisel. Sellel on oluline roll ka ühiskonna tolerantsuse ja diskrimineerimise ulatuse seisukohast ning see ühendab inimesi ning aitab teineteist mõista.

Ideid tegutsemiseks:

  • Lugege näiteks emakeelseid luuletusi ning mõelge ka sellele, kuidas meie keel aja jooksul on muutunud, mis seda on põhjustanud ning kuidas säilitada oma keelt.
  • Arutlege emakeele olulisuse üle kultuuri säilimise kontekstis.
  • Mõelge ka teiste rahvuste keeltele ning rahvusvaheliste keelte rollile meie riigi kontekstis.
VAATA KALENDRIT