Maailmahariduse kursus 2020

MTÜ Mondo maailmahariduskeskuse kursus “Maailmaharidus muutuvas ühiskonnas” (60 h) sobib õpetajatele ja noorsootöötajatele, kes õpetavad  6.-12. klassis ja soovivad lõimida oma õppetegevusse maailmahariduse teemasid. 

Kursusele on väga oodatud ühest haridusasutusest mitu esindajat, et koos luua ja läbi viia maailmahariduse projekti. Kursus lähtub muutunud õpikäsituse põhimõtetest ning soosib ainetevahelist lõimingut. 

Kursus käsitleb järgmisi teemasid

 • õppeprotsessi- ja enesejuhtimine, 
 • rahvusvahelised suhted ja demokraatia, 
 • inimõigused ja ebavõrdsus, 
 • kliimamuutused ja ränne, 
 • säästev tootmine ja tarbimine, 
 • inimeste ja kultuuride mitmekesisus

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse läbinud õpetaja:

 1. juhib õppeprotsessi formaalses ja mitteformaalses keskkonnas;
 2. loob õpilastele tähenduslikku õpikogemusi;
 3. lõimib MH teemasid (sh keskkond, inimeste põhiväärtused, säästev areng jms) oma ainevaldkonda;
 4. planeerib ja viib meeskonnas läbi maailmahariduse projekti;
 5. teab UNESCO ühendkoolide võrgustiku põhimõtteid ja tegevusi;
 6. näeb enda osa üleilmses ja kohalikus ruumis.

 

Kursuse toimumise aeg on 25. jaanuar – 27. märts 2020 ning selle raames toimub neli eraldiseisvat koolituspäeva MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskuses, Tartu Loodusmajas  ning üks kahepäevane väljasõit looduskaunisse õppekeskkonda. 

Kursuse osalustasu on 40€, hinnas on kõikidel koolituspäevadel toitlustus ja kahepäevase väljasõidu puhul majutus.


Kursusele registreerimiseks täida ANKEET hiljemalt 10. jaanuariks 2020.