ÜRO matke programm

Mis on ÜRO matke?

ÜRO tööprotsessi matke (inglise keeles: Model United Nations) on hariduslik rollimäng, mille eesmärk on õppida isikliku kogemuse kaudu tundma ÜRO organite otsustusprotsessi. Tegemist on üle maailma korraldavate rollimängudega, mida on võimalik korraldada kesk- või ülikooli tasemel lisades traditsioonilisele rangele formaadile eripärasid vastavalt osalejate huvidele ning oskustele. MTÜ Mondo koostöös Eesti ÜRO matke noortega korraldab rollimängu nimega Estonian Model United Nations (lühendatud: EstMUN).

Millised üritused on lähiajal plaanis?

Mille poolest on Estonian Model United Nations eriline?

Tegemist on esmakordsele delegaadile jõukohase ÜRO matkega, kus palju rõhku pannakse formaadi seletamisele ja esmakordse delegaadi toetamisele. Lisaks sellele:

 • osalema on oodatud põhi- ja keskkooli õpilased vanuses 15-19 ning vaatlejatena õpetajad;
 • ÜRO matke konverents on rahvusvaheline ja seega terve programmi töökeeleks on inglise keel;
 • programm toimub Eesti UNESCO ühendkoolide tegevuste raames ning on seetõttu UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni, Välisministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud ning osalejatele tasuta;
 • ÜRO matke noored vabatahtlikud, kes juhivad ettevalmistust ning tööd Peaassambleel ja komisjonides, on ise kogenud ÜRO matke osalejad, kes on rollimängus osa võtnud noorest east;
 • iga konverentsi lõpus tunnustatakse erinevates kategooriates parimaid delegaate ja ajakirjanikke;
 • igal aastal katsetakse uusi formaate nii ametlikus töös kui sotsiaalsetel üritustel, seega igav ei hakka!

Millised üritused toimuvad ÜRO matke programmi raames?

ÜRO matke programmi saab jagada kahele teineteisest eristuvale etapile: ettevalmistav töö ja ÜRO matke konverentsil osalemine. Igal aastal võib programm erineda sõltuvalt konkreetse aasta teemafookusest, rahastusest ja teistest asjaoludest, kuid üldiselt koosneb programm järgmistest üritustest. Ettevalmistav töö:

 • teemade väljakuulutamine ja rahvusvahelisele ÜRO matkele kandideerimise avamine
 • temaatilised ingliskeelsed seminarid – aitavad õpilastel koguda teadmisi ja sõnavara ÜRO matkel arutavatest teemadest ning kohtuda erialaste ekspertidega
 • piirkondlikud minimatked UNESCO ühendkoolides – annavad võimaluse noortel kohtuda diplomaatilise sõnavara ja reeglitega mitteformaalses keskkonnas
 • kandideerimisvooru tulemuste, riikide ja töörühmade nimekirjade avaldamine
 • iseseisev rolli sisseelamine (sh kirjalik kodutöö)

Konverentsil osalemine

Siin on ÜRO matke konverentsi ligikaudne päevakava, mis võib igal aastal olla omanäoline:

I päev

 • Valitud osalejad, nende juhendajad ja korraldajad kogunevad ühte saali, kus jagatakse logistilist infot, tehakse rollidevälised avakõned ning avatakse konverents;
 • peasekretär kordab osalejatega arutelude reeglid üle, mängides need läbi ning mainides kõige olulisemad;
 • korraldajad ja osalejad lähevad rollidesse, delegaadid teevad oma avakõned ja peasekretär kuulutab välja konverentsi teemad;
 • koostöögrupid lähevad laiali ja tutvuvad oma eesistujatega.

II ja III päev

 • Töö toimub komisjonides, kus arutatakse ja väideldakse positsioonid läbi ning üheskoos kirjutatakse resolutsioon;
 • läbivalt toimub suhtlemine pressiesindajatega, kes võivad võtta delegaadidelt intervjuusid, kutsuda neid vestlussaatesse või külastada mõnda komisjoniistungit.

IV päev

 • Päev algab suures saalis pressikonverentsiga;
 • Peaassambleel tutvustatakse komisjonide resolutsioone ning siis hääletatakse nende poolt;
 • parimate delegaatide ja pressiesindajate tunnustamine ja konverentsi lõpetamine.

Kus ma Estonian Model United Nations‘i kohta rohkem teada saan?