ÜRO tähtpäevad
 • AIDSi päev
  Esimest ülemaailmset AIDSi päeva tähistati 1988. aastal. Päeva eesmärk on informeerida maailma AIDSi ohtudest ning osutada solidaarsust ja tuge AIDSi ohvritele üle kogu maailma.
ÜRO tähtpäevad
 • Orjuse lõpetamise päev
  Päeva tähistamisega meenutatakse ÜRO üldassamblee poolt 1949. aastal heaks kiidetud lepingut inimkaubanduse ja inimeste ärakasutamise lõpetamiseks.
ÜRO tähtpäevad
 • Puuetega inimeste päev
  Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust puuetega inimeste olukorrast, nende õigustest ja vajadustest ning edendada ühiskonna suhtumise muutust nende suhtes.
ÜRO tähtpäevad
 • Vabatahtlike päev
  Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust vabatahtlikkuse tähtsusest ja õhutada rohkemaid inimesi vabatahtlike organisatsioonidega liituma.
ÜRO tähtpäevad
 • Inimõiguste päev
  Inimõiguste päeva eesmärk on tähistada konventsiooni olemasolu ning austada neid õigusi, mis meil igapäevaselt on.
ÜRO tähtpäevad
 • Migrantide päev
  Sel päeval 1990. aastal kiitis ÜRO peaassamblee heaks migrantidest tööliste ja nende pereliikmete kaitset puudutava üldlepingu. Päeva tähistamise eesmärgiks on rõhutada võõrtööjõu inimõigusi, vabadusi ning kaitset.
ÜRO tähtpäevad
 • Inimliku solidaarsuse päev
  Päeva eesmärk on rõhutada mitmekesisust, teadvustada avalikkusele solidaarsuse olulisust, julgustada debatte, mis on seotud solidaarsuse ja vaesuse vastu võitlemisega, et liikuda turvalisema ja rahumeelsema maailma poole.