10.12

Inimõiguste päev

Human Rights Day

ÜRO üldassamblee kiitis 1948. aastal 10. detsembril heaks inimõiguste ülemaailmse deklaratsiooni. Inimõiguste päeva eesmärk on tähistada konventsiooni olemasolu ning austada neid õigusi, mis meil igapäevaselt on. Inimõigused ei ole iseenesestmõistetavad kogu maailmas. UNESCO on andnud välja deklaratsiooni inimkonna ühistest vastutustest: Universal Declaration of Human Responsibilities. Selle järgi on igaühe kohustuseks kohelda teisi inimlikult ja hakata vastu fanatismile, vihale ja tõrjutusele.

Ideid tegevusteks:

  • Prindi inimõiguste päeva poster ja pane see klassiruumi seinale kõigile uudistamiseks.
  • Arutlege: mis on inimõigused ja milleks on neid vaja? Kes on olnud kuulsad inimõiguste eest võitlejad maailmas? Milliseid juhtumeid tead inimõiguste rikkumisest?
  • Uurige mõne kuulsa inimõiguste eest võitleja elulugu ja tehke kaaslastele selleteemaline ettekanne. Tutvustage õpilastele näiteks kuulsaid inimõiguste eest võitlejaid nagu Nelson Mandela, Gandhi, Aun San Suu Kyi või rääkige tänapäeva suurimatest inimõiguste rikkumistest.
  • Korraldage väitlus või arutelu inimõiguste teemal.
  • Kutsuge külla inimõigusi edendavate organisatsioonide esindajaid.
  • Kasutage juhtumianalüüse, näiteks võrrelge Ghana kullakaevanduses töötava lapse ja Eesti õpilase inimõigusi.
  • Tutvuge paarides ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooniga ning joonige seal alla kohad, mida nad peavad oluliseimateks. Arutlege, kuidas deklaratsioonis toodud inimõigusi rakendatakse Eestis ja mujal maailmas.
  • Valige paarikaupa või väikestes gruppides välja inimõiguste deklaratsioonist ühe artikli ning jälgige nädala jooksul ajalehtedes või ajakirjades käsitletud küsimusi, mis seostuksid deklaratsioonist valitud artikli teemaga. Hinnake kogutud materjali põhjal inimõiguste rakendamist. Kas foto või uudis räägib inimõiguste piiramisest või nende tagamise positiivsetest saavutustest?
  • Kosotage fotodest ja artiklitest kollaaž, pealkirjastavge oma töö vastavalt valitud inimõiguste deklaratsiooni artiklile ning esitlege oma tööd kogu klassile.
VAATA KALENDRIT