03.12

Puuetega inimeste päev

International Day of Disabled Persons

Rahvusvahelist puuetega inimeste aastakümmet tähistati aastatel 1983–1992. Selle aastakümne lõppedes kinnitas ÜRO üldassamblee 3. detsembri rahvusvaheliseks puuetega inimeste päevaks. Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust puuetega inimeste olukorrast, nende õigustest ja vajadustest ning edendada ühiskonna suhtumise muutust nende suhtes.

Sellel päeval korraldatakse erinevaid üritusi, kampaaniaid ja tegevusi, mis toetavad puuetega inimeste võrdset osalemist ühiskonnas ning julgustavad sallivust ja inklusiivsust.

Ideid tegevusteks:
  • Räägi noortega puuetega inimeste eluolust ning probleemidest (töö, transport jne).
  • Arutlege tolerantsuse ja diskrimineerimise üle ning proovige välja mõelda, mida saaks iga inimene teha, et puuetega inimeste elu kergem oleks.
VAATA KALENDRIT