18.12

Migrantide päev

International Migrants Day

Sel päeval 1990. aastal kiitis ÜRO peaassamblee heaks migrantidest tööliste ja nende pereliikmete kaitset puudutava üldlepingu. Päeva tähistamise eesmärgiks on rõhutada võõrtööjõu inimõigusi, vabadusi ning kaitset. Migrandid aitavad kaasamajanduse kasvule ja arengule, nad rikastavad ühiskondi kultuurilise mitmekesistumisega, teadmiste ja tehnoloogiatega ning nad aitavad tasakaalustada inimeste vanuselist demograafilist jaotumist.

Ideid tegevusteks:

  • Lugege rohkem rände kohta ja tutvuge Mondo tööga selles valdkonnas: mondo.org.ee/ranne
  • Vaadake Rändekooli õppevideosid, uurige infograafikuid või kasutage tunnikavasid: maailmakool.ee/randekool.
  • Arutlege rände, selle põhjuste, tagajärgede, ohtude teemadel nii globaalselt kui ka Eesti kontekstis.
  • Kutsu kooli näiteks rändetaustaga külaline, IOMi (International Organisation for Migration) või muu organisatsiooni esindaja.
VAATA KALENDRIT