02.04.18

Tunnikavad SUSY lühifilmidele

MTÜ Mondo osales perioodil veebruar 2015 kuni jaanuar 2018 rahvusvahelises projektis lühinimega SUSY, mis kaardistas erinevaid sotsiaal- ja solidaarsusmajanduslikuid mudeleid. Projekti käigus on valminud mitmed lühifilmid, mis tutvustavad seda mõistet ja ettevõtteid, mis lahendavad globaalseid probleeme alternatiivsel moel. Oleme Maailmakoolis valmistanud ette tunnikavad õpetajatele, mis aitavad lühifilmide abil käsitleda selliseid teemasid nagu õiglane kaubandus, ebavõrdsus, taaskasutus, tootmine, maailmamajandus, jätkusuutlikkus jt.

Rohkem sellest projektist loe infovoldikust VÕRDSEM MAAILM ON VÕIMALIK!

Tunnikavad:

IBANI KUDUJAD RUMAH GARES (9 min, Malaysia) Lõiming: majandus, geograafia, tehnoloogia, ühiskonnaõpetus, folkloristika.

Filmikogus: https://maailmakool.ee/toode/iban-weavers/

BIOME (17 min, Kreeka) Lõiming: majandusõpetus, kodanikuõpetus, ühiskonnaõpetus, inglise keel, IKT.

Filmikogus: https://maailmakool.ee/toode/biome/

UPCYCLE (5.30 min, Prantsusmaa) Lõiming: majandus, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, loodusõpetus.

Filmikogus: https://maailmakool.ee/toode/upcycle/

PETITE SAVANNE COOPERATIVE CREDIT SOCIETY (14 min, Poola) Lõiming: majandus, geograafia, ühiskonnaõpetus.

Filmikogus: https://maailmakool.ee/toode/petite-savanne-cooprative-credit-society/

Pikem töötuba solidaarmajandusest on leitav SIIN

Projekti käigus on ka MTÜ Mondo sotsiaalsest ettevõttest valminud lühifilm:

Infomaterjali rahastas Euroopa Komisjon projektist „Sotsiaal- ja solidaarmajandus: mõistlik lähenemine arengule ja jätkusuutlikkusele”. Sisu eest vastutab MTÜ Mondo ja see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ametlikke seisukohti.

VAATA KÕIKI UUDISEID