06.12.23

Õiglase kaubanduse kuu 2023 oli inspireeriv ja seiklusterohke

Fairtrade Eesti ja Mondo üleskutsel tähistasid selle aasta sügisel õiglase kaubanduse kuud 42 kooli, lasteaeda ja noortekeskust üle Eesti. Algatus tõi kaasa rohkelt harivaid ja elamusterohkeid hetki rohkem kui 9,900 õpilasele ja 910 õpetajale. Eriti tore oli näha, et kõigist osalenud haridusasutusest olid peaaegu pooled uued tegutsejad, kes varem õiglase kaubanduse kuu algatusega liitunud ei olnud. Astume sammu tagasi ja vaatame, milliseid loovaid ideid koolid ellu viisid, millised hetked meelde jäid ning kuidas see osalejaid mõjutas.

Milliste tegevustega koolid kõige rohkem kaasa tulid?

Tagasiside kohaselt olid kõige populaarsemateks koolisisesteks tegevusteks lühifilmide ja dokumentaalide vaatamine, õiglase kaubanduse viktoriin või sotsiaalmeedia postitused ning maailmapäeva või -nädala korraldamine. Mitmed klassid käisid õiglase kaubanduse toodete “jahil” – fotol artikli päises on Saku Gümnaasiumi 12. klasside õpilased, kes geograafiatundide raames mõtestasid õiglase kaubanduse olemust ning otsisid oma köögikappidest ja toidupoe riiulitelt õiglase kaubanduse märgisega tooteid. Osalejad hindasid neid tegevusi kui mitmekesiseid ja kaasahaaravaid viise noortes õiglase kaubanduse teadlikkuse tõstmiseks.

Pakkusime tegevusi ka Mondo ekspertide või noorte koolitajate poolt. Kõige populaarsemad olid online-tunnid Mondo tiimiliikme Hanna-Marta Lungega, kus õpilased said ülevaate õiglase kaubanduse põhimõtetest ja kuulsid infokilde õiglasest kaubandusest Keenias. Korraldasime neli veebitundi 20 erinevale klassile 14 erinevas koolis, jõudes kokku üle 700 õpilaseni. Samuti olid populaarsed meie traditsioonilised kakaotöötoad, kus õpilased tutvusid õiglase kaubandusega läbi rollimängu. Noored koolitajad jõudsid läbi viia 12 töötuba 10 koolis või noortekeskuses, viides teemadega kurssi üle 275 õpilase. Õiglase kaubanduse kirjutamisvõistlusele laekus 45 tööd – konkursi kõige paremad kirjutised avaldatakse järk-järgult Bioneer.ee ja Fairtrade Eesti kanalites.

Mida koolid ise välja mõtlesid?

Mitmed koolid haarasid võimalusest kujundada omanäolised tegevused. Sillaotsa Koolis käidi matemaatikatunnis õiglase kaubanduse märgisega toodete jahil hoopis veebipoodides ja võrreldi kaupade hindu. Rakvere Kungla lasteaia lapsed mängisid rühmas poodi, kust toidukorvi tuli valida ainult õiglase kaubanduse tooteid. Rapla Kesklinna Kooli kooliõuel toimus põnev GPS-seiklusmäng ja algklasside õpilased vormisid savist õiglase kaubanduse logosid. Värska Gümnaasiumi 6. klassis ja gümnaasiumiosas viidi läbi kaasahaarav rollimäng, samas kui 9. ja 12. klassid mõtisklesid “Pealtnägija” puurikanade klipi järel õiglase ja eetilise kaubanduse üle Eestis.

Võib olla pilt järgmisest: 5 inimest, õppivad inimesed ja male

Rollimäng Värska Gümnaasiumi 6. klassis õiglase hinna kujunemisest ja tootmisahela osapooltega arvestamisest

Nägime, et õiglase kaubanduse teemat annab väga hästi siduda laiemalt eetilise ja säästliku tarbimise temaatikaga – näiteks Paikuse Noortekeskuses kaasati noortele oma tegevusi tutvustama Toidupank ja Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis tähistati 16. oktoobril üleilmset toidupäeva, kaaludes kõigi sööklas sööjate äravisatava toidu kogust. Keeni Koolis läheneti hoopis läbi tekstiili – mitmete loominguliste ja hariduslike ürituste kaudu julgustati õpilasi avastama tekstiilimaailma erinevaid aspekte, suurendati õpilaste keskkonnateadlikkust ja innustati taaskasutust.

Keeni Põhikoolis korraldati tekstiilitöötuba, kus lapsed said oma kodus seisma jäänud särke, pükse jms disainida, joonistada ja kujundada.

Mida osalejad arvasid?

Õpetajate jagatud kogemused ja mõtted peegeldasid mitmekülgset kogemust, kus õiglase kaubanduse kuu ei olnud lihtsalt üritus, vaid koht, kus algatada olulisi diskussioone ja kasvatada noorte teadlikkust erinevatest globaalsetest teemadest. Tagasiside kaudu paistis selgelt välja, et eriti dokumentaalfilme vaadates kogesid õpilased ja õpetajad emotsionaalseid hetki, mis jäävad kindlasti meelde. Saime tagasisidet, et erinevate tegevuste tulemusena on õpilaste teadlikkus õiglase kaubanduse põhimõtetest suurenenud, mis loob aluse jätkuvale pühendumisele ja teema aktiivsele käsitlemisele.

Siin on mõned õpilaste vastustest küsimusele “Kui mõtled tarbimisharjumusi muuta, siis kuidas?” pärast kakaotöötoa toimumist:

  • “Eelistan võimalusel Fairtrade tooteid.”
  • “Hakkan teadlikult asju valima.”
  • “Ostan õiglase kaubanduse šokolaadi ja banaani.”
  • “Ostlen teadlikumalt.”
  • “Püüan osta õigalse kaubanduse märgiga šokolaadi.”
  • “Püüan vältida ebaõiglaste toodete ostmist.”
  • “Poodi minnes ei võta suvalist toodet.”

Loodame, et õiglase kaubanduse kuu jättis jälje, mis kujundab kooliperesid aina teadlikumateks ja vastutustundlikumateks tarbijateks. Hea on teada, et kaalutud ja teadlikumatel ostudel on reaalne mõju – aastal 2022 kogusid Baltimaad Fairtrade Eesti andmetel vastutustundlike Fairtrade ostude kaudu Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika talunikele koguni üle 330 000 euro lisatasu.

Aitäh kõigile tähistajatele! Fairtrade Eesti tunnustab kõige aktiivsemaid koole tänukirja ja auhindadega detsembris 2023.

VAATA KÕIKI UUDISEID