17.12.21

Mondo pakub Eesti koolidele rändeteemalisi virtuaalreaalsus elamusi

18. detsembril tähistatakse rahvusvahelist migrantide päeva. MTÜ Mondo kutsub Eesti koole rändeteemat käsitlema pakkudes selleks uudseid virtuaalreaalsus lahendusi. Maru VR Productionsi ja Mondo koostöös valminud VR film ja mäng on esimesed Eestis loodud rändeteemalised VR elamused.

Rändeteemaline VR film „Jagatud teekonnad“ annab vaatajale võimaluse minna külla kolmele erinevatest riikidest Eestisse sisserännanud välismaalasele. Film annab võimaluse mõista, kui erinevad võivad olla rände põhjused ning millega sisserändajad Eestis tegelevad. Filmi käigus saab esitada võõrustajatele küsimusi ning heita pilgu nende kodudele nii Eestis kui päritoluriikides.

Rändeteemalises VR mängus saab panna ennast proovile DJ-na ning õppida sealjuures tundma rände rolli erinevate muusikastiilide arengus. Mäng koosneb interaktiivsest muusikalauast ja kolmest stiliseeritud keskkonnast, mis kajastavad erinevaid rändega seotud kohti ja ajastuid. Elamuse peamine eesmärk on koguda erinevatest kohtadest ja ajastutest pärit erinevat muusikat ja panna nendest kokku uusi variatsioone. 

„Läbi ajaloo on inimeste liikumine vorminud meie ühiskondi ning mõjutanud ka neid eluvaldkondi, mida esmapilgul rändega ei seostata. Noorte jaoks nii omane popmuusika on tegelikult sündinud tänu erinevatele rändevoogudele ning selle mõistmine aitab suurendada ka teadlikust rändest kui ühiskonna normaalsest osast,“ ütles Mondo rändeekspert Meelis Niine.

Eesti koolid saavad tellida virtuaalreaalsust rakendavaid rändeteemalisi töötubasid. Välja on töötatud ka tunnikavad järeltegevusteks.

Lisaks on Mondol koostöös saksa organisatsiooniga Migration Matters valminud värsked videod, mis käsitlevad peamisi väljakutseid, mida rändajad ise kogevad. Kuus erinevat videot sobivad koos õpilastega vaatamiseks ja arutamiseks. Videote lühemad versioonid leiab siit ja pikemad versioonid siit.

Nii VR lahendused kui videod on toodetud projekti „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil” raames, mida kaasrahastavad  Euroopa Komisjon, Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest, Kultuuriministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

VAATA KÕIKI UUDISEID