11.01.23

Maailmapäevade uus rahastusvoor on avatud

Maailmapäevad on sel õppeaastal toimunud juba 16. koolis, lasteaias ja noortekeskuses. Uute sündmuste jaoks saab toetusi taotleda 6. veebruarini. Samal lehel saab enda maailmapäevadest ka auhinnale kandideerimiseks teada anda.

Juba toimunud maailmapäevad on olnud eriilmelised – loengutest konkursside, meisterdamistest musitseerimisteni. Teemal “Lapsed ja noored ühiskonna kriiside keskel” toimunud maailmapäevad aitavad noortel mõista globaalseid , et lihtsaid lahendusi ei pruugi olla, ent sellegipoolest ei tohiks hirmu tunda ja käega lüüa, vaid otsima võimalusi positiivse muutuse loomiseks.

Siin artiklis anname ülevaate valitud üritustest, mis 2022/2023. õppeaastal juba aset leidnud on. Veel rohkem häid mõtteid saad lugeda maailmapäevade parimate praktikate veebilehelt, mida uuendame jooksvalt. Loodame, et leiad neist mitmekülgsetest tegevustest inspiratsiooni oma koolis, lasteaias ja noortekeskuses maailmapäevade korraldamiseks. 


Paldiski Ühisgümnaasium, 13.-19.09.2022

Maailmapäevade nädal algas pesapäevaga – 1.-12. klasside õpilased tegutsesid segameeskondades kuues erinevas pesas. Näiteks keskendusid õpilased kunstipesas abstraktse kunstiga, võõrkeelepesas aga prügi sorteerimisele. Kolmapäeval toimus kokkade konkurss “Maailma maitsed”, kus olid esindanud Gruusia, Ukraina, Belgia, Armeenia ja Eesti suupisted. Neljapäeval osalesid õpilased 1.-12. klasside segameeskondades maailmakoristuspäeval ning koristasid erinevates Paldiski piirkondades. Nädala viimasel päeval osalesid 7.-11. klasside õpilased Mondo muusika- ja rändeteemalises virtuaalreaalsuse töötas ning nädala lõpetasime Mondo kunstiteraapia töötubadega Ukraina õpilastele. 


Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, 7.-11.11.2022

Maailmapäevade sündmused juhtisid õpilaste tähelepanu sellele, mis inimesi globaalselt ühendab ning mis sellele ühtsusele kaasa aitab. Fookusesse võeti inimestevaheliste rahumeelsete ja avatud suhete tähtsus, mis täidab ühtlasi ka kestliku arengu eesmärki 16: rahumeelsete ja kaasavate ühiskondade edendamine kestliku arengu nimel.

Nädala jooksul vaatasid algklasside õpilased rahvuslikke muinasjutte ning joonistasid Kiusamisvaba Kooli tunnis pilte teemal “Maailm läbi minu silmade”. 

Üks põnev lähenemine oli sõnade ja fraaside tõlkimine. Näiteks sai iga klass loosi teel sõna ja erinevate keelte loetelu. Keeled jaotati õpilaste vahel, igaüks pidi sõna vastavasse keelde tõlkima. Tunni lõpuks valmis plakat, millel oli sama sõna või fraas kirjutatud erinevates keeltes. Gümnasistid said sõnade asemel eri keeltesse tõlkida fraase ja ning salvestada videosse ka häälduse.


Tallinna Kuristiku Gümnaasium, 14.-16.11.2022

Maailmapäevad toimusid projektipäevadena – kolme päeva jooksul ei olnud ainetunde, klassid tegelesid aktiivõppe abil maailmapäevade teemaga. Iga lennu jaoks oli koostatud eraldi tegevuskava ning toimetati väiksemates või suuremates rühmades koolimajas, mindi koolimajast välja ja võõrustati koolis ka külalisi. Tegevuskavad olid väga erinevad – näiteks 4. klasside teema oli “Kiusamine, selle ennetamine ja käitumine kiusamise korral” ja 7. klassidel “Kuidas ümbritsev keskkond meid positiivselt/negatiivselt mõjutab?”. 12. klassidele käis Eesti Pagulasabi viimas läbi diskussiooni “Mina eestlane” ja oma kogemust jagasid erinevaid teid pidi Eestisse elama asunud noored (fotol).


Vabaduse Kooli “Моя гiднicть – моя свобода!” (“Minu väärikus – minu vabadus!”), 21-26.11.2022

Kogu nädala toimus koolis QR-koodide abil küsitlus inim- ja kodanikuõiguste ning ÜRO tähtpäevade infoga. Paralleelselt toimus ka parima foto/video konkurss. Samuti pidasid klassijuhatajad vastavalt ettevalmistatud tunnikavadele informatiivseid klassijuhatajatunde. 

21.11 toimus Väärikuse päev ning loeng rahvusvahelise õiguse spetsialistiga 11. klassi õpilastele. Neli klassi käis Vabamu muuseumitunnis. Ühiskonnaõpetuse tunni raames tõstatati inimõiguste teemad, kus õpilased tegid loovtööd – plakativõistlust. Kõik kooli õpilased osalesid ka selleteemalises viktoriinis ning eri kategooriate võitjaid autasustati auhindadega.


Räägu Kooli “Rahu päev”, 24.11.2022

Tallinnas Räägu Ukraina Koolis toimus tore pidupäev nimega Rahupäev. See korraldati tänutäheks eestlastele külalislahkuse ja armastuse eest. Kutsutud olid ka külalised – Eesti koolide õpilased, kes kuulasid huviga Ruslan Trochynskyi ja Jevgeniy Afanasjevi kõnesid. Kohtla-Järvest pärit Ukraina muuseumi juhataja Tetyana Ivuškina pidas õpilastele meistrikursusi tokknukkude valmistamisest – Ukraina värvides. Kõige populaarsem oli aga heategevuslaat, kus müüdi kõikvõimalikku head-paremat, õpilaste ja nende vanemate kätetööna valminud. Siit sai osta ka käsitööna valminud tooteid – ehteid, Ukraina sümboolikat jne. Käsitöölised ei töötanud asjata – selle poe müügist teeniti üle 1600 euro! See raha saadetakse Zaporižžja lastekodusse, mis on nüüdseks evakueeritud Lvivi oblastisse.


Narva Soldino Gümnaasiumi “India täna ja homme”, 28.11-2.12.2022

Selle nädala jooksul tegime palju huvitavat. Maailmapäevade fookuses oli India – India rahvaarv kasvab kõige kiiremini ja juba üsna pea elab seal rohkem inimesi, kui Hiinas. Riigiga seonduvad sotsiaalsed, majanduslikud ja globaalsed probleemid on teravad. Gümnasistid arutasid mõnda teemat näiteks inglise keele tunnis, kus osalesid ka külalised Maria Ivanova ja Meelike Terasmaa UNESCO ühendkoolide võrgustikust.

Kunstitunnis joonistasid lapsed kätele India ornamente ning paberile rahvuslikke riideid. Muusikas tantsiti India tantsu ja prooviti helindada India teatri etendust Katkahali õpetaja Ljudmila Šuleiko juhendamisel. 

Lisaks viisid õpilased ise läbi tunde valitud teemal: tähistasime Diabeedipäeva, Soojuse ja hubasuse päeva, AIDSi vastu võitlemise päeva, Holokausti mälestuspäeva, Punktkirjapäeva, Vähihaigete päeva, Inimõiguste päeva jt. Õpetaja Ukrainast Natalia Chebotareva viis läbi Ukraina kirjanduse tunni kooli Ukraina õpilastele. Tund oli pühendatud Lesja Demskaja “В ночь на Святого Николая” loole.


Tallinna 32. Keskkooli “Maailmapäevad: elurikkus”, 28.11-2.12.2022

Maailmapäevade kava oli tihe ning koolis käis esinemas mitmeid põnevaid külalisi: Aleksei Turovski, Tarmo Soomere, Ele Pedassaar, Marje Suharov, Viljar Norman, Helen Hirv ja Maarja Serg, Mati Sepp, Jonne Kotta. Kõikidele klassidele toimus traditsiooniline kestliku arengu eesmärkide tund ning valmisid elurikkuse plakatid. 6.-12. klass tegi Kliimakooli viktoriini ning toimusid Loodusmuuseumi töötoad Lennart Lennuki juhendamisel. Nädala võttis kokku Kahoot küsitlus.


Pärnu Noorte Vabaajakeskuse „Eestis elavate noorte sotsiaalne lõhe rahvusgruppide vahel”, 22.-26.11.2022

Meie ühiskonnas toimuv sõda Ukrainas on mõjutanud kõiki inimesi. Noortel on õigus välja öelda oma mõtted, tunded ja vajadused. Tavaliselt sellel teemal sellisel kujul avalikult nii väga ei räägita. Pärnu Noorte Vabaajakeskuses on palju vene-, eesti- ja Ukraina noori. Kõik saavad omavahel hästi läbi ning otsustati ühiselt, et maailmapäeva raames arutatakse just rahvusgruppide vahel oleva sotsiaalse lõhe teemadel läbi joonistamise, vestluringi, kokanduse ja muusika.


Tamsalu Gümnaasiumi “Sinust ja sinuga, Ukraina”, 5.-9.12.2022

Nädal algas 10.−12. klassi õpilastele ÜRO matkega, mille keskmes oli sõda ja Venemaa agressioon Ukrainas. ÜRO matke viis läbi Andrei Pankratov. Teisipäeval oli teemaks humanitaarabi Ukrainale ja sellest rääkis külalisena Veronika Svištš Mondost. 7.−12. klassi õpilased mängisid mängu “Teemantsaar”, neid juhendasid Patrik Persson ning Celal Yildirim Eesti Pagulasabist. 

Kolmapäeval viisid kooli vilistlased läbi töötoa kiirmoe teemal ning keskendusid võimalustele, kuidas Ukrainat aidata (kaitsevõrgud, soojad riideesemed, sokkide kudumine jne). 

Õhtul toimus heategevuskontsert, millega toetati Ukraina sõjast puudutatud piirkondade ülesehitamist toetades Mondo annetuskampaaniat “Iga aken loeb”. Kontserdil esinesid lauljad ja tantsijad Tamsalu Gümnaasiumist. Kaasatud oli Tapa muusikakool ja Tamsalu kultuurimaja ning külalistena esinesid Kadrina keskkoolis õppivad Ukraina õpilased. Õpilasesindus panustas annetusse taaskasutusse läinud plastpudelite eest saadud summaga. Toetuseks saadi 450 eurot. Neljapäev oli pühendatud Ukraina rahvakunstile ja käsitööle. Külas olid Kuusalu keskkooli Ukrainast pärit õpilased ja nende õpetaja Svetlana Šikova. Iga osaleja sai joonistada Ukraina traditsioonilist lillemustrit (Petrykivka painting). Lisaks sellele tutvustas õpetaja huvitavaid fakte Ukrainast ning rääkis, kust nad kõik pärit on. Plaaniks on korraldada ka vastukülaskäik. 

Nädala lõpus vaatasid gümnasistid filme “Slava Ukraini” ja “Ukraina  naised” ning arutles nende üle. Kõikide õpilaste osalusel valmis  “Ukraina vabaduse kett” Ukraina mustritest, mis kinnitati kooli koridoride seintele ja see läbis kogu koolimaja. Vaadati Polina Tšerkassova “Maailmahoidjate lugusid” ja Eero Jansoni e-külalistundi “Kuidas antakse Ukrainas humanitaarabi?”.


Kaanefoto: Paldiski Ühisgümnaasiumi noored

VAATA KÕIKI UUDISEID