Maailmapäevade parimad praktikad

Maailmapäeva, maailmanädala või miks mitte ka terve maailmakuu või maailmaõppeaasta korraldamine koolis annab võimaluse siduda globaalseid teemasid õppekavaga, lõimida omavahel mitu õppeainet ja reaalset elu ning tutvustada arengumaade temaatikat noortele huvitaval ja mõtlemapaneval viisil.

Siin lehel on välja toodud silmapaistvad maailmapäevade tegevused koolides või noortekeskustes. Inspiratsiooni leiate ka maailmapäevade juhendist ja tähtpäevade kalendrist. Igal aastal korraldame maailmapäevade konkursi, mille raames saab küsida ka rahalist toetust.


2022/2023. õppeaastal toimunud maailmapäevad ja -nädalad

Paldiski Ühisgümnaasium, 13.-19.09.2022

Maailmapäevade nädal algas pesapäevaga – 1.-12. klasside õpilased tegutsesid segameeskondades kuues erinevas pesas. Näiteks keskendusid õpilased kunstipesas abstraktse kunstiga, võõrkeelepesas aga prügi sorteerimisele. Kolmapäeval toimus kokkade konkurss “Maailma maitsed”, kus olid esindanud Gruusia, Ukraina, Belgia, Armeenia ja Eesti suupisted. Neljapäeval osalesid õpilased 1.-12. klasside segameeskondades maailmakoristuspäeval ning koristasid erinevates Paldiski piirkondades. Nädala viimasel päeval osalesid 7.-11. klasside õpilased Mondo muusika- ja rändeteemalises virtuaalreaalsuse töötas ning nädala lõpetasime Mondo kunstiteraapia töötubadega Ukraina õpilastele. 


Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, 7.-11.11.2022

Maailmapäevade sündmused juhtisid õpilaste tähelepanu sellele, mis inimesi globaalselt ühendab ning mis sellele ühtsusele kaasa aitab. Fookusesse võeti inimestevaheliste rahumeelsete ja avatud suhete tähtsus, mis täidab ühtlasi ka kestliku arengu eesmärki 16: rahumeelsete ja kaasavate ühiskondade edendamine kestliku arengu nimel.

Nädala jooksul vaatasid algklasside õpilased rahvuslikke muinasjutte ning joonistasid Kiusamisvaba Kooli tunnis pilte teemal “Maailm läbi minu silmade”. 

Üks põnev lähenemine oli sõnade ja fraaside tõlkimine. Näiteks sai iga klass loosi teel sõna ja erinevate keelte loetelu. Keeled jaotati õpilaste vahel, igaüks pidi sõna vastavasse keelde tõlkima. Tunni lõpuks valmis plakat, millel oli sama sõna või fraas kirjutatud erinevates keeltes. Gümnasistid said sõnade asemel eri keeltesse tõlkida fraase ja ning salvestada videosse ka häälduse.


Tallinna Kuristiku Gümnaasium, 14.-16.11.2022

Maailmapäevad toimusid projektipäevadena – kolme päeva jooksul ei olnud ainetunde, klassid tegelesid aktiivõppe abil maailmapäevade teemaga. Iga lennu jaoks oli koostatud eraldi tegevuskava ning toimetati väiksemates või suuremates rühmades koolimajas, mindi koolimajast välja ja võõrustati koolis ka külalisi. Näiteks 12. klassidele käis Eesti Pagulasabi viimas läbi diskussiooni “Mina eestlane” ja oma kogemust jagasid erinevaid teid pidi Eestisse elama asunud noored (fotol).


Kiviõli I Keskkooli “Sallivuspäev”, 16.11.2022 

Maailmapäeva eesmärk oli tutvustada õpilastele sallivuse mõistet ning avada salliva ja sallimatu põhijooni. Õpilased said õppida iseend ja teisi paremini tundma ning hinnata oma sallivuse ja avatuse astet. Lisaks arendati õpilaste tähelepanu, mälu ja loovat mõtlemist. Oluline oli kasvatada grupi- ning ühtekuuluvustunnet ja lugupidavaid suhteid õpilaste vahel. 


SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse “Riidering 2022”, 19.-27.11.2022

Riidering 2022 eesmärk oli mõista, millised on meie riiete tarbimisharjumused ja kuidas tarbimist vähendada, kasutades juba olemasolevaid  kangaid ning riideesemeid. Valmistasime vanadest kangajääkidest kokku 14 istumisalust, kaardistasime nelja riideeseme teekonna maailmas ja lõime sellest edasise õppematerjali ehk suure kanga peale joonistatud kaardi. Korraldasime uuskasutuslaada, millega andsime oma seisma jäänud esemetele uue elu. 


Vabaduse Kooli “Моя гiднicть – моя свобода!” (“Minu väärikus – minu vabadus!”), 21-26.11.2022

Kogu nädala toimus koolis QR-koodide abil küsitlus inim- ja kodanikuõiguste ning ÜRO tähtpäevade infoga. Paralleelselt toimus ka parima foto/video konkurss. Samuti pidasid klassijuhatajad vastavalt ettevalmistatud tunnikavadele informatiivseid klassijuhatajatunde. 

21.11 toimus Väärikuse päev ning loeng rahvusvahelise õiguse spetsialistiga 11. klassi õpilastele. Neli klassi käis Vabamu muuseumitunnis. Ühiskonnaõpetuse tunni raames tõstatati inimõiguste teemad, kus õpilased tegid loovtööd – plakativõistlust. Kõik kooli õpilased osalesid ka selleteemalises viktoriinis ning eri kategooriate võitjaid autasustati auhindadega.


Värska Gümnaasiumi “Avasta Aasiat – võimalused ja väljakutsed!”, 21.11-25.11.2022

Tegevused täpsustamisel.


Räägu Kooli “Rahu päev”, 24.11.2022

Tallinnas Räägu Ukraina Koolis toimus tore pidupäev nimega Rahupäev. See korraldati tänutäheks eestlastele külalislahkuse ja armastuse eest. Kutsutud olid ka külalised – Eesti koolide õpilased, kes kuulasid huviga Ruslan Trochynskyi ja Jevgeniy Afanasjevi kõnesid. Kohtla-Järvest pärit Ukraina muuseumi juhataja Tetyana Ivuškina pidas õpilastele meistrikursusi tokknukkude valmistamisest – Ukraina värvides. Kõige populaarsem oli aga heategevuslaat, kus müüdi kõikvõimalikku head-paremat, õpilaste ja nende vanemate kätetööna valminud. Siit sai osta ka käsitööna valminud tooteid – ehteid, Ukraina sümboolikat jne. Käsitöölised ei töötanud asjata – selle poe müügist teeniti üle 1600 euro! See raha saadetakse Zaporižžja lastekodusse, mis on nüüdseks evakueeritud Lvivi oblastisse.


Narva Soldino Gümnaasiumi “India täna ja homme”, 28.11-2.12.2022

Selle nädala jooksul tegime palju huvitavat. Maailmapäevade fookuses oli India – India rahvaarv kasvab kõige kiiremini ja juba üsna pea elab seal rohkem inimesi, kui Hiinas. Riigiga seonduvad sotsiaalsed, majanduslikud ja globaalsed probleemid on teravad. Gümnasistid arutasid mõnda teemat näiteks inglise keele tunnis, kus osalesid ka külalised Maria Ivanova ja Meelike Terasmaa UNESCO ühendkoolide võrgustikust.

Kunstitunnis joonistasid lapsed kätele India ornamente ning paberile rahvuslikke riideid. Muusikas tantsiti India tantsu ja prooviti helindada India teatri etendust Katkahali õpetaja Ljudmila Šuleiko juhendamisel. 

Lisaks viisid õpilased ise läbi tunde valitud teemal: tähistasime Diabeedipäeva, Soojuse ja hubasuse päeva, AIDSi vastu võitlemise päeva, Holokausti mälestuspäeva, Punktkirjapäeva, Vähihaigete päeva, Inimõiguste päeva jt. Õpetaja Ukrainast Natalia Chebotareva viis läbi Ukraina kirjanduse tunni kooli Ukraina õpilastele. Tund oli pühendatud Lesja Demskaja “В ночь на Святого Николая” loole.


Tallinna 32. Keskkooli “Maailmapäevad: elurikkus”, 28.11-2.12.2022

Maailmapäevade kava oli tihe ning koolis käis esinemas mitmeid põnevaid külalisi: Aleksei Turovski, Tarmo Soomere, Ele Pedassaar, Marje Suharov, Viljar Norman, Helen Hirv ja Maarja Serg, Mati Sepp, Jonne Kotta. Kõikidele klassidele toimus traditsiooniline kestliku arengu eesmärkide tund ning valmisid elurikkuse plakatid. 6.-12. klass tegi Kliimakooli viktoriini ning toimusid Loodusmuuseumi töötoad Lennart Lennuki juhendamisel. Nädala võttis kokku Kahoot küsitlus.


Pärnu Noorte Vabaajakeskuse maailmanädal “Eestis elavate noorte sotsiaalne lõhe rahvusgruppide vahel”, 22.-26.11.2022

Meie ühiskonnas toimuv sõda Ukrainas on mõjutanud kõiki inimesi. Noortel on õigus välja öelda oma mõtted, tunded ja vajadused. Tavaliselt sellel teemal sellisel kujul avalikult nii väga ei räägita. Pärnu Noorte Vabaajakeskuses on palju vene-, eesti- ja Ukraina noori ja kõik saavad omavahel hästi läbi – seega otsustati ühiselt, et maailmanädalal keskendutakse just rahvusgruppide vahelisele sotsiaalse lõhe teemadele. Tegime seda läbi joonistamise, vestluringi, kokanduse ja muusika.


Meelespea Lasteaia, Ukraina pühapäevakooli “Nadija”, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi “Oleme erinevad, aga hoiame kokku”, 25.11.2022

Maailmapäevade ajal keskendusid lapsed lasteaia vanemas rühmas sallivuse teemale: lapsed tutvusid teiste riikide, nende kultuuri ja traditsioonidega ning osalesid virtuaaltuuridel. Nädala lõpus toimus Tallinna Õismäe Gümnaasiumi ja Ukraina pühapäevakooli ühisüritus, et tutvustada Eesti õpilastele Ukrainat ja aidata Ukraina noortel Eesti ühiskonnaga kohaneda. Üritus toimus paralleelselt kahes keeles ning seal otsiti kultuuride sarnasusi ja erinevusi. Toimus meistriklass eesti keele õppimiseks ja õpiti ka, kuidas suhelda veel keelt oskamata. 

Lapsed tutvusid maade sümboolika, folkloori, rahvatantsude, rahvusköökide ja kostüümidega. Üritust külastasid ka Haabersti linnaosa vanem ja Ukraina saatkonna esindajad Eestis. Koolide ja lasteaia direktorid tervitasid lapsi soojade sõnadega ning nõustusid edaspidiseks koostööks. Mälestuseks said lapsed südamekujulise Eesti-Ukraina lipuvärvidega kaunistatud piparkoogi.


Tamsalu Gümnaasiumi “Sinust ja sinuga, Ukraina”, 5.-9.12.2022

Maailmanädal algas 10.−12. klassi õpilastele ÜRO matkega, mille keskmes oli sõda ja Venemaa agressioon Ukrainas. ÜRO matke viis läbi Andrei Pankratov. Teisipäeval oli teemaks humanitaarabi Ukrainale ja sellest rääkis külalisena Veronika Svištš Mondost. 7.−12. klassi õpilased mängisid mängu “Teemantsaar”, neid juhendasid Patrik Persson ning Celal Yildirim Eesti Pagulasabist. 

Kolmapäeval viisid kooli vilistlased läbi töötoa kiirmoe teemal ning keskendusid võimalustele, kuidas Ukrainat aidata (kaitsevõrgud, soojad riideesemed, sokkide kudumine jne). Õhtul toimus heategevuskontsert, millega toetati Ukraina sõjast puudutatud piirkondade ülesehitamist toetades Mondo annetuskampaaniat “Iga aken loeb”. Kontserdil esinesid lauljad ja tantsijad Tamsalu Gümnaasiumist. Kaasatud oli Tapa muusikakool ja Tamsalu kultuurimaja ning külalistena esinesid Kadrina keskkoolis õppivad Ukraina õpilased. Õpilasesindus panustas annetusse taaskasutusse läinud plastpudelite eest saadud summaga. Toetuseks saadi 450 eurot.

Neljapäev oli pühendatud Ukraina rahvakunstile ja käsitööle. Külas olid Kuusalu keskkooli Ukrainast pärit õpilased ja nende õpetaja Svetlana Šikova. Iga osaleja sai joonistada Ukraina traditsioonilist lillemustrit (Petrykivka painting). Lisaks sellele tutvustas õpetaja huvitavaid fakte Ukrainast ning rääkis, kust nad kõik pärit on. Plaaniks on korraldada ka vastukülaskäik. 

Nädala lõpus vaatasid gümnasistid filme “Slava Ukraini” ja “Ukraina  naised” ning arutles nende üle. Kõikide õpilaste osalusel valmis  “Ukraina vabaduse kett” Ukraina mustritest, mis kinnitati kooli koridoride seintele ja see läbis kogu koolimaja. Vaadati Polina Tšerkassova “Maailmahoidjate lugusid” ja Eero Jansoni e-külalistundi “Kuidas antakse Ukrainas humanitaarabi?”.


Vanalinna Hariduskolleegiumi näitus “Rahu läbi laste silmade”, 7.12.2022

25.11.2022 toimus maailmapäev 1. klassi õpilastele üle-Ukrainalise aktsiooni “16 päeva vägivalla vastu” raames. Kunstitunnis tutvustati õpilastele rahu sümboli – valge tuvi – loomise ajalugu ja pabertuvide valmistamist. Klassi õpilase ema Irina Faraonova pidas lastega interaktiivse seansi, kus räägiti vägivalla liikidest ja kohtuti kaisukaruga, kes rääkis neile oma muredest. 07.12.20222 toimus VHK ja Vabaduse Kooli VII klassi õpilaste loodud joonistuste näituse “Maailm läbi laste silmade” avamine. VHKst liikus näitus edasi Vabaduse Kooli.