24.08.21

Alusta uut õppeaastat rändeteemaliste tegevustega!

Rändeteemalise teavitusprojekti „Jagatud teekonnad“ raames on uuel õppeaastal nii õpilastele kui haridustöötajatele mitmeid põnevaid võimalusi.

– Haridustöötajatele, kes soovivad käsitleda oma ainete raames rände temaatikat või viia oma
koolis läbi rände teemapäev, on Mondo poolt väljatöötatud rändeteemalised tunnikavad.
Ootame õpetajaid osalema valminud õppematerjalide läbiproovimises. Materjalid on
rakendatavad paralleelselt ajaloo, ühiskonnaõpetuse, geograafia, muusika, matemaatika,
kirjanduse, eesti keele ja bioloogia raames ning mõeldud nii gümnaasiumi kui põhikooli III
astme õpilastele. Tunnikavade lõplikud kujundatud versioonid saavad avalikuks 2022. aasta
alguses.
Pakume rände ja meedia teemalisi külalistunde. Tundide raames käsitleme, kuidas meedia
rännet kajastab, kuidas rände teemalisi artikleid ja sõnavõtte kriitiliselt jälgida ning anname
praktilise ülevaate, kuidas saavad õpilased viia ellu rändeteemalise veebiintervjuu. Tunni
viivad läbi Mondo rände ja meedia eksperdid. Varasemalt on erinevates Eesti koolides rände
ja meedia tundide tulemusena viinud õpilased läbi veebiintervjuud rändetaustaga inimestega
ning esitanud salvestusi oma klassikaaslastele.
– Koolidel on võimalik tasuta laenutada virtuaalreaalsus (VR) peaseadmeid ning tutvuda Eesti
esimese rände ja kohanemise teemalise VR-filmiga. VR filme laenutanud koolidel palume läbi
viia filmiga seotud järeltegevuse (rändeteemaline tund, õpilastööde näitus, õpilaste
rändeteemalised loov ja/või praktilised tööd vms).
Kutsume 15-19-aastaseid Eestis elavaid noori osalema rände ja/või kliimamuutuste
teemalisel konkursil. Konkursil on kaks teemat – kliimamuutused ja ränne, mida võib ka
käsitleda koos, ning kaks formaati – loovtöö või praktiline töö. Konkursile esitatud tööd
peavad olema valminud või teostatud perioodil 1.05.2021-31.01.2022. Konkursile võib
esitada üldhariduskoolis tehtud praktilisi- ja loovtöid. Konkursi võitjatele on auhinnaks
osalemine rahvusvahelisel dokumentaalfilmifestivalil One World 2022. a märtsis Prahas või
2022. a suvel Austrias toimuvas noorte kliimalaagris. Töö esitamise tähtaeg 31. jaanuar
2022, konkursi täpsemad tingimused on allpool. Loe lähemalt siit.
– Sügisel on valmimas rändeteemaline videokursus ning põhjalikud taustamaterjalid, mis on
suurepäraseks alguspunktiks rändeteemaga tutvust tegemiseks nii õpilastele kui õpetajatele.
Koostöös Eesti Ajaloo ja Ühiskonnaõpetuse Seltisga on uuel õppeaastal alustamas rände ja
integratsiooni teemaline kursus haridustöötajatele.

Kui on huvi tegevustes kaasa lüüa või lisaküsimusi, palun võta ühendust
mari.jogiste@mondo.org.ee või meelis@mondo.org.ee.

VAATA KÕIKI UUDISEID