ÜRO tähtpäevad
  • Maailma põlisrahvaste päev
    Sel päeval peetakse meeles põlisrahvaid, nende kultuuri, teeneid ja saavutusi; tahetakse pöörata tähelepanu, et kõiki põlisrahvaid ei kohelda õiglaselt ja nende inimõigusi austavalt.
ÜRO tähtpäevad
  • Humanitaarabi päev
    Selle päeva eesmärk on tõsta esile humanitaartöötajate tööd ja ohverdusi ning juhtida tähelepanu maailma erinevates piirkondades toimuvatele humanitaarkriisidele ja vajadustele.