08.03

Naistepäev

International Women’s Day

Nii arenenud maades kui ka arengumaades on alates 1970. aastatest tehtud palju naiste olukorra parandamiseks. Siiski on veel palju teha. Naistepäev annab võimaluse märgata saavutusi soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ja tuua esile kitsaskohti.

Ideid tegevusteks:
  • Rääkige naiste rollist ühiskonnas ning perekonnas, soolisest võrdõiguslikkusest, hariduse ja tööturu jaotusest, naiste kohtlemisest, feminismist jne.
Filmisoovitused:
VAATA KALENDRIT