11. Piinamine

Selles tunnis käsitletakse väärkohtlemise teemat. Väärkohtlemine on piinamine, julm, ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine või karistamine. Sellisel viisil kohtlemine või karistamine on inimõiguste tõsine rikkumine.

11. peatüki tunnikava

Videoklipp: “How to stop torture” (12:27)

Tunnikava on osa kogumikust “Igaüks, igal pool”.

Tagasi