11. Piinamine

Selles tunnis käsitletakse väärkohtlemise teemat. Väärkohtlemine on piinamine, julm, ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine või karistamine. Sellisel viisil kohtlemine või karistamine on inimõiguste tõsine rikkumine.

11. peatüki tunnikava

Videoklipp: «How to stop torture» (12:27)

Tunnikava on osa kogumikust «Igaüks, igal pool».

Back