4. Sünnitamisel suremine

Selles tunnis tutvustatakse õpilastele lühifilmiga üht inimõigustega seotud teemat – sünnitamisel suremist. Neile õpetatakse põhilisi matemaatilisi meetodeid, et esitada üle maailma pärit andmeid graafiliselt, eesmärgiga võrrelda põhjuseid, miks on emade suremuse määr erinevates maades ja geograafilistes piirkondades nii erinev.

4. peatüki tunnikava

4. peatüki esitlus

Videoklipp: “42” (4:40)

Tunnikava on osa kogumikust “Igaüks, igal pool”.

Tagasi