1. Õpime inimõigusi

See tund tutvustab õpilastele inimõigusi, kasutades slaide, praktilisi ülesandeid ning lühifilmi. Peatükki võib õpetada kui eraldiseisvat tundi või osana inimõiguste alasest kursusest.

Tunnikava, esitlus, videoklipp: “Sa oled võimas” (1:34)

Tagasi