1. Õpime inimõigusi

See tund tutvustab õpilastele inimõigusi, kasutades slaide, praktilisi ülesandeid ning lühifilmi. Seda peatükki võib õpetada kui eraldiseisvat tundi või osana inimõiguste alasest kursusest.

1. peatüki tunnikava

1. peatüki esitlus

Videoklipp: “Sa oled võimas” (1:34)

Tunnikava on osa kogumikust “Igaüks, igal pool”.