1. Õpime inimõigusi

See tund tutvustab õpilastele inimõigusi, kasutades slaide, praktilisi ülesandeid ning lühifilmi. Peatükki võib õpetada kui eraldiseisvat tundi või osana inimõiguste alasest kursusest.

Tunnikava, esitlus, videoklipp: «Sa oled võimas» (1:34)

Back