Üldhariduse suvekool 2021

Kliimamuutused on ühiskondlikus arutelus aasta-aastalt aina tähtsamale kohale tõusmas. Tegu on ühega käesoleva sajandi suurimatest väljakutsetest ning selle probleemi keerukus tekitab paljudes noortes muret ning ärevust. Muutuv kliima toob endaga kaasa kaugeleulatuvad tagajärjed meie elukeskkonnale, sealhulgas ka inimõigustele, haridusele, majandusele ning kultuurile. Kliimakriis ei puuduta paraku kõiki inimesi samamoodi ning sellega kaasnevad protsessid suurendavad veelgi maailmas valitsevat ebavõrdsust. Haridustöötajatena end nende teemadega kurssi viies saame oma õpilasi toetada ja jõustada ning anda neile vajalikud oskused muutuvas maailmas toimetulekuks. Kliimamuutuste teema, nagu ka teised sotsiaalse õigluse ja õpilaste identiteediga seotud teemad võivad tekitada klassiruumis pingeid. Seetõttu vaatame suvekoolis ka seda, millised on õpetaja võimalused turvalise ja mittediskrimineeriva õpikeskkonna loomiseks, kus igal noorel on võimalik sisukalt osaleda.

Suvekooli jooksul arutame neil teemadel inspireerivate mõttekaaslaste ning põnevate esinejatega. Ees ootavad neli toredat päeva looduskaunis kohas täis silmaringi avardavaid arutelusid ja  tutvumist uute õppemeetoditega. Suvekool annab võimaluse algavaks õppeaastaks akusid laadida, inspiratsiooni koguda ja sihte seada.

  • Käsitleme kliimamuutusi seoses erinevate valdkondadega nagu inimõigused, võrdõiguslikkus, keskkonnaõiglus, psühholoogia.
  • Kuulame põnevaid ettekandeid eriala ekspertidelt, vaatame dokumentaalfilme ning viibime palju vabas õhus.
  • Lähtume maailmahariduse põhimõttest õppida pea, käe ja südamega, ehk siis katsetame ohtralt erinevaid viise maailma ja iseenda paremaks tundmaõppimiseks.
  • Teeme praktiliselt läbi kliimamuutuste, inimõiguste ning diskrimineerimise teemalisi õppemeetodeid.
  • Jagame ideid, kuidas neid keerulisi teemasid noortega erinevaid ainevaldkondi lõimides käsitleda.

Suvekooli osalustasu on 25  eurot (toitlustus-, majutus- ja koolituskulud hinna sees). Suvekooli võib tulla kas oma transpordiga või ühistransporti kasutades (bussi või rongiga Viljandisse saabujatele tellime eribussi Energia tallu).

Oodatud on kõik haridustöötajad, kes töötavad õpilastega II-IV kooliastmeni.

Majutus Energia talus on 2-5 kohalises tubades jagatud duširuumidega. Mondo on otsustanud oma korraldatud üritustel pakkuda peamiselt taimset toitu, kuna selle keskkonnajalajälg on väiksem. Palun anna meile registreerimisvormis märku, kui sul on toidu osas erisoove või -vajadusi.

Osalemiseks täida palun registreerimisvorm hiljemalt 20. juuniks 2021. (Vorm asub lehe allosas).

NB! Registreerumine on lõppenud.

Info osalustasu maksmiseks ja ajakava saadame registreerunud osalejatele juunikuu jooksul.

Suvekooliga seotud küsimustele vastab Mari Jõgiste (maailmaharidus@mondo.org.ee).

Alushariduse suvekooli rahastab Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest. Suvekool toimub MTÜ Mondo projekti „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse“ raames.