04.01.22

Veebiseminar avab Euroopa kliimapoliitikat ja selle mõjusid Eestile

EPAS programmi seminaril arutame ekspertidega mida “Eesmärk 55” Eestile tähendab ja kuidas saavad noored kliimateemade osas rohkem kaasa rääkida. Seminar toimub 27. jaanuaril 2022 kell 14:30 – 16:45.

Seminarile on oodatud osalema EPASe programmi õpetajad ja õpilased ning EPASest huvitatud koolid. Registreerimine: https://forms.gle/NiaRA3YkugsbDGhg8

Ekstreemne ilm ja COP26

2021 jääb meelde kliimamuutustega seotud ekstreemsete ilmastikunähtuste tõttu. Näiteks võitlesid Keenia talupidajad veebruaris putukapilvedega, Kesk-Euroopat laastasid juulis suured üleujutused ja Eestis purunes sajandivanune kuumarekord, detsembris möllas aga Kentucky osariigis tornaado. Samas kogunesid maailma riigid novembris ÜRO kliimakonverentsile COP26, et leppida kokku meetmetes kliimakriisi leevendamiseks. Eestis nägime aasta lõpus kiiret energiahinna tõusu, mis pani kliimamuutustest ja rohepöördest mõtlema aina suurema osa meie ühiskonnast.

Euroopa Liidu tasandil toimus oluline samm 14. juulil 2021, kui Euroopa Komisjon avaldas uue kliima- ja energiaalase seadusandluse paketi “Eesmärk 55” (“Fit For 55”) eesmärgiga vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastaks 2030 vähemalt 55% võrreldes 1990. aastaga. “Eesmärk 55” pakett koosneb erinevatest algatustest, mis peaksid tagama sujuva ülemineku õiglasele, konkurentsivõimelisele ja keskkonnasõbralikule majandusele aastani 2030. Sellega liiguksime lähemale EL-ülesele eesmärgile saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. 

Liiga madalad eesmärgid?

Paketi vastuvõtmine ei ole aga lihtne. Näiteks Euroopa Parlament on välja pakkunud hoopis kõrgema eesmärgi ehk heitmete vähendamise vähemalt 60%. Ka keskkonnaühendused toovad välja, et kliimapakett ei nõua piisavalt: Climate Action Europe on käivitanud kampaania From ‘Fit for 55’ to #FitFor1Point5, juhtides tähelepanu, et 1.5C kraadi temperatuuritõusu juurde jäämiseks on vaja süsiniku heidet veel kiiremini vähendada.

“Eesmärk 55” paketi arutelude valguses küsime 27. jaanuaril EPAS seminaril, kas Euroopa Liidu kliimapoliitika muudab Eesti tulevikku helgemaks või tumedamaks?

Seminaril avab EL-i kliimapoliitika aspekte Euroopa Parlamendi saadik. Paneelis arutame koos Johanna Maarja Tiigi (Eestimaa Looduse Fond), Kertu Birgit Antoni (Fridays For Future) ja Kädi Ristkokiga (Keskkonnaministeerium), millised sammud Eestit “Eesmärk 55” täitmisel ees ootavad.

Näiteks, kuidas tagada meie energiajulgeolek taastuvenergiale üleminekul? Millistes sektorites on Eestil vaja kõige suuremaid pingutusi teha? Millised on EL kliimapoliitika seosed laiemate protsesside ja mõjudega, nt Eesti arengustsenaariumitega?

Seminari teises pooles keskendume noorte seisukohtadele ja küsime näiteks, kuidas saavad noored kliimapoliitika kujundamisel osaleda ja otsuseid mõjutada? Millised on erinevad platvormid ja algatused, kus Eesti noored saavad kaasa rääkida?  Neid tutvustavad Teele Pehk (Rohetiiger, Ida-Virumaa noorte kliimakogu korraldaja), Kertu Birgit Anton (Fridays For Future) ja Hanna Gerta Alamets (Eesti Noorte Keskkonnanõukogu).

Mis on EPAS programm? Vaata siit: https://maailmakool.ee/epas-programm

Foto: Mika Baumeister, Unsplash

VAATA KÕIKI UUDISEID