06.05.23

ÜRO matke tõi kokku viie riigi noored

ÜRO matkel 2023 osalenud 80 noort ja õpetajat arutles nelja päeva jooksul komisjonides teemadel rohepöördest julgeolekuni ning meediatiim vaatles mitmekülgselt propagandasõja tahke.

ÜRO matke (Estonian Model United Nations ehk EstMUN) toimus Kehtna Kutsehariduskeskuses 27. – 30 aprillil. Sündmusel ÜRO peasekretäri rolli täitnud Andrey Pankratov avas konverentsi olulise sõnumiga: “Koos suudame me avastada ja luua olulisi ühendusi jätkusuutlikkuse ja hariduse vahel, sillutades teed kaasavamale, õiglasele ja kestvale tulevikule. Ühendagem jõud olulisteks dialoogideks ja koostööks, et leida innovaatilisi lahendusi kõige aktuaalsematele probleemidele maailmas!”.

Kokku tulnud noored Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Ukrainast otsisidki nelja päeva jooksul debattide abil lahendusi küsimustele, mille jaoks nad olid juba varem valmistunud. Enne sündmust määrati noored erinevatesse ÜRO organitesse ning igaüks sai esindada ühte riiki. Kodutööna tegid nad selgeks esindatava riigi seisukohad ning said tänu sellele ÜRO matkel juba sisuliselt aruteludes osaleda.

“Osalemine ÜRO matkel kasvatas minu huvi ajaloo ja poliitika vastu veelgi ning tunnen, et mu inglise keel paranes väga. Sain kohtuda vapustavate uute inimestega ja kontakte vahetada. Tean nüüd rohkem selles, kuidas ÜRO toimib ja õppisin palju rahvusvahelise julgeoleku ja seaduste kohta,” võttis üks osalejatest kogemuse kokku. 

2023. aastal arutleti teemadel:
1. Hariduslikud õigused põgenikelaagris olevatele naistele ja tüdrukutele. (UNHCR “Education Rights in Refugee Camps for Women and Girls”) Komitee osales ka MUN Refugee Challenge väljakutsel ning aitasid välja töötada lahendusi pagulaste toetamiseks.
2. Stiimulid rohelise energia kasutamisele üleminekuks. (ECOSOC “Incentivising the Transition to Green Energy”)
3. Territoriaalsed valdused Lõuna-Hiina meres. (International Court of Justice “Territorial Disputes in the South China Sea (USA v. PRC)”)

Matke neljas grupp moodustas meediatiimi, kes kirjutas kogu sündmuse vältel arutelude põhjal artikleid, osales pressikonverentsidel ning lõi sotsiaalmeedia sisu. Meediahuvilised noored keskendusid tänavu teemale “Propaganda infosõja ajastul” (“Propaganda in the Age of Information Warfare”).

Lisaks noortele osalesid ÜRO matkel ka neid saatvad õpetajad, kes arutlesid töötoas ÜRO matke ehk simulatsiooni võimalusi ja tugevusi hariduses. Lisaks jagati üksteisega haridusliku rollimängu kogemusi koolist.

Võimsa kogemuse said ka ÜRO matke noored vabatahtlikud, kes sündmuse koos UNESCO ühendkoolide koordinaatoriga Eestis korraldasid.

ÜRO matkel 2023 aitasid toimuda mitmed erinevad partnerid, kes ka sündmuse avatseremoonial kõnelesid. Eesti Välisministeeriumi esindas asekantsler Märt Volmer. Tänu välisministeeriumi pikaaegsele toele on ÜRO matke saanud olla jätkusuutlik ning sisukas.

Uue partnerina tervitati Briti Nõukogu Eestis, kes toetas noorte osalust ja kaasamist läbi P2P2 programmi. Briti Nõukogu esindas matkel Ursula Roosmaa. ÜRO Pagulasamet (UNHCR) toetas sündmuse pagulaste temaatikat ning aitas valmistuda MUN Refugee rahvusvahelisel väljakutsel osalemiseks. UNHCRi esindas Kari Käsper.

ÜRO matke formaadist saab täpsemini lugeda Maailmakooli veebist. Rohkem infot leiab ka sotsiaalmeedias Facebookis ja Instagramis.

VAATA KÕIKI UUDISEID