02.11.16

Tõeline rahvaste paabel Tartu Erakoolis

TERA maailmanädal: 10. – 14. oktoober 2016

10. oktoobril sai TERA maailmanädal mahlaka alguse, sest sel päeval toimus ülekooliline eksootiliste puuviljade maitsmine . Lisaks maitsmisele said õpilased ka hääletada kõige maitsvama ja kõige vähem meeldinud puuvilja poolt ning tekkisid toredad võrdlustabelid, mis õpilaste eelistusi peegeldasid. Tartu Erakooli lemmikuks võib üsna üheselt kuulutada mango.

Kahoot OKSeoses eksootiliste puuviljadega oli teemaks ka õiglane kaubandus. Õpilastele tutvustati õiglase kaubanduse põhimõtteid ja toodete peal olevaid märke. Iga korruse koridori seinalt võis lugeda infot õiglase kaubanduse kohta MTÜ Mondolt saadud voldikutest. Selleks, et see oluline teema veel paremini õpilasteni jõuaks, käsitleti seda ka inimeseõpetuse tundides, kus mängiti õiglase kaubanduse voldikute põhjal kooli koostatud Kahoot’i mängu.

Nädala jooksul tehti tutvust ka erinevate maailma riikidega maailma eri nurkadest: Rumeenia, Poola, Itaalia, Türgi, Ghana, Hispaania, Jaapan, Uruguay, Iraak, India, Austraalia, Afganistan, Madagascar.Meie valitud 13 riiki Osad riigid, mis valikusse kuulusid, on meie endiga lähemalt seotud: 3. ja 6. klasside Erasmus+ projektis osalevad maad Rumeenia, Poola, Itaalia, Türgi; meie sõpruskool Ghanas; meie endi õpilaste päritoluriigid ja endised elukoha riigid Hispaania ja Uruguay; riigid, mille kohta meie õpetajad saavad jagada isiklikku kogemust (Austraalia, Hispaania, Ghana, Itaalia). 1. klassid tutvusid lähemalt Ghanaga, kus asub meie sõpruskool Zopeliga Primary School. Selleks oli neile abiks maailmahariduse fotomapp “Külla Kongo külla”. Vanemad õpilased õppisid erinevaid riikide tundma selle kaudu, et koostasid riiki tutvustava plakati. Plakatid läksid üles koolimaja seintele nii, et ka kõik teised said võimaluse valitud riikide kohta midagi uut teada saada.

AustraaliaMaailmanädal tõi meie kooli külla ka mitmeid põnevaid külalisi. 8. ja 9. klassi tundides käis külas meie kooli vilistlane Tanel Mütt , kes tutvustas õpilastele maailmahariduslike teemade kaudu väitlust. 4. – 5. klassi õpilased said kuulata inglise keeles toredaid lugusid, mida oli endaga Saksamaalt kaasa toonud jutuvestja Martin Ellrodt (kohtumise toimumist toetas MTÜ Mondo). 9. klassi kunstiõpetuse tunnis rääkis kunstnik Markus Kasemaa piirangutest araabia kunstis ning kuidas kunstnikuna sellega kohaneda. Tema juhendamisel valmisid üheksandike käe all ka joonistused figuraalmaastikest. Pärast tundi haaras Markus Kasemaa õpilaste joonistused kaasa ningviis need Tartu Kaubamaja III korrusele oma galeriisse näitusele. Nõnda levis TERA maailmanädal koolimaja seinte vahelt väljapoolegi. Mari-Liis Pruul käis 5. klassidele õpetamas aafrika tantse ning rääkis ka oma muljeid elust Ghanas (kohtumise toimumist toetas MTÜ Mondo). Aafrika tantsude töötubades osalenud said tol päeval oma trenninormi kuhjaga täis ja tõdeti ka seda, et elevandiJaapan pesemine on üsna väsitav tegevus. 8. klassi õpilased süvenesid tervisliku toitumise teemasse, nende inimeseõpetuse tunnis käis külas Signessa Kalmus . Toiduteemaga puutusid kokku ka 6.a klassi õpilased, kes läksid ise külalise juurde kohale. Sel aastal toimetab meie kõrvalmajas, Lille Maja noortekeskuses vabatahtlik Ungarist, Zsolt Bánhalmi . Tema juhendamisel kokkasid kuuendikud kõrvitsast suppi ning ahjukõrvitsat meega. Need retseptid pärinesid Ungari sõjajärgsest ajast, mil tuli väheste vahenditega palju korda saata.


Ghana protsendimäng matemaatikasKa mitmete ainetundide teema seostus sel nädalal maailmahariduse temaatikaga. Matemaatikas mängis 8. klass õpetaja koostatud Ghanateemalist protsentide harjutamise lauamängu, mille käigus saadi teada uusi fakte Ghana kohta ning selgemaks sai ka protsendi arvutamine. 1.-3. klassi teatrimängudes ja 4.-6. klassi draamatunnis kasutati fotomappi “Külla Kongo külla”, mille fotodest ja lugudest inspireerituna lavastasid õpilased lühikesi stseene Kongo küla igapäevaelust. Prantsuse keele tundides tegid 4.-7. klass tutvust frankofoonsete maailma riikidega. Puslemängu tulemusena valmisid nende riikide kohta plakatid, õpiti vastavate riikide ja rahvuste nimetusi ning Kahoot’i mänguga kinnistati uusi teadmisi.

draamatund26. klassi ühiskonnaõpetuse tundides oli teemaks mitmekultuuriline Eesti. Maailmanädalal esitleti rühmatööde tulemusena valminud esitlusi Eestis elavate vähemusrahvuste kohta. 9. klassi ühiskonnaõpetuse tundides tegeleti aga inimõiguste teemaga. Rühmatöö tulemusena esitleti maailmanädalal ühe inimõiguste rikkumise juhtumi analüüsi. Inglise keele tundides tegeleti jätkusuutliku arengu teemaga taaskasutuse vaatepunktist. 6. klassi õpilased koostasid plakatid plastiku taaskasutamise võimaluste kohta. Ka inglise keele tundides räägiti erinevatest maailma riikidest ning õpiti tundma riigilippe Kahoot’i mängu kaudu.

Maailmanädal tõi meie sügisesse kooliellu juurde palju värve, maitseid, rütme, teadmisi, uusi  kontakte ja elevust. Tänu maailmanädalale laienes kindlasti nii õpilaste kui ka õpetajate silmaring ning arenesid koostööoskused. Erinevates tundides toimunud tegevused ja üldse kogu nädala jooksul kogetu oli ka üks väga hea näide lõimingust: teemade seotus pani õpilasi nägema suuremat pilti maailmast ning tunnetama oma seotust maailmaga.

eesti_arengukoostooTartu Erakooli maailmanädalat toetas MTÜ Mondo Eesti Välisministeeriumi rahastatud maailmahariduse projekti raames.

VAATA KÕIKI UUDISEID