20.12.16

Täiendkoolituskursus 2017

MTÜ Mondo täiendkoolituskursus – 
Digiõpe läbi maailmahariduse II ja III kooliastmes

MTÜ Mondo korraldab 2016/2017 õppeaastal süvaõppekursuse, mis keskendub ÜRO kestliku arengu eesmärkidele ning digiõppe kasutamisele II ja III kooliastmes. Digiõppega paralleelselt tutvustame teisi maailmahariduse ja aktiivõppe meetodeid. Süvaõppekursuse läbiviimisse on kaasatud oma ala ekspredid. Täpsema ja pikema ülevaate moodulitest saab siit.

Kursuse maht on 60 tundi, mis on jagatud viieks mooduliks. Esimesed neli moodulit toimuvad ühepäevaste koolitustena Mondo Maailmaharidus- ja koolituskeskuses Telliskivi Loomelinnakus. Viies moodul on kahepäevane Kevadkool, mis toimub väljaspool Tallinna.

 

KOOLITUSKAVA

I moodul, 20.01.2017. Elukestev õpe, IKT ja maailmaharidus
II moodul, 04.02.2017 KAE*: inimeste põhivajadused, vaesus ja võrdsus
III moodul, 17.02.2017 KAE: majandus, tarbimine ja õiglane kaubandus
IV moodul, 04.03.2017 KAE: keskkond, kliimamuutused ja säästev areng
V moodul, 21–22.03.2017 KAE: ühiskond, arengukoostöö ja kooliprojektid
* kestliku arengu eesmärgid

Täiendkoolitus rakendub Eliademy keskkonnas vt siit

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja oma koolis maailmahariduse projekti elluviimine.

Koolituse osalemistasu on 40 € (UNESCO ühendkoolide õpetajatele 2 tasuta osalejat kooli kohta). Registreerumine toimub on-line siit. Registreerimine on avatud kuni 13.01.2017.

Koolituse I-IV moodul toimuvad MTÜ Mondo Maailmahardius- ja koolituskeskuses Telliskivi 60a, B-hoones (Tallinnas Telliskivi loomelinnakus Vaba lava vastas).

Lisainfo: Mai Mikkelsaar, mai.mikkelsaar@mondo.org.ee

VAATA KÕIKI UUDISEID