11.05.17

Sotsiaalainete periood Tallinna Humanitaargümnaasiumis teemal „Õiglane kaubandus“.

Tallinna Humanitaargümnaasiumis toimus 22.11.-16.12. 2016 sotsiaalainete periood teemal „Jätkusuutlik areng  – mina kui vastutustundlik (maailma)kodanik“. Täpsemalt keskenduti teemale „Õiglane kaubandus“.

Projekt oli suunatud 5. – 12. klassi õpilastele ning kaasatud olid erinevad aineõpetajad ja ainetunnid – kunst, bioloogia, geograafia, ajalugu ja ühiskonnaõpetus.

Projekt algas „Kibeda šokolaadi“ näituse üles seadmisega ning gümnaasiumiõpilaste koolitamisega ehk gümnasistidest pidid saama eksperdid, kes valmistavad ette ja viivad läbi  tunni teemal „Õiglane kaubandus“ põhikooliklassidele. Projekt oli jagatud etappideks, esmalt toimus gümnasistidele teooriatund õiglasest kaubandusest, kus arutleti tarbimise teemal, kaubeldi banaani hinna üle, tutvuti õiglase kaubanduse märgistuste ja põhimõtetega. Järgmises tunnis vaadati filmi „Kibe šokolaad“ ning täideti probleemi lahendusele suunatud ja empaatiat arendav tööleht. Kahes järgmises tunnis töötasid gümnasistid rühmades, kus nad valmistasid aktiivõppemeetoditele tuginedes ette tunni, sh ekskursiooni „Kibeda šokolaadi“ näitusel, põhikooliõpilastele.

Paralleelselt gümnaasiumi ettevalmistusega, vaatasid kõik projektis osalevad põhikooliklassid filmi „Kibe šokolaad“ ning alles seejärel osalesid gümnasistide tundides, kus lisaks näituse külastusele valmisid paljudel klasside rühmatööna seinalehed, mängiti rollimänge, väideldi, kasutati nutiseadmeid.

Projekti lõpuks valmisid põhikooliklassidel kunstiõpetuse tunnis koomiksid kibeda šokolaadist ning gümnasistidel õpimapp, mis sisaldas õpilase eneseanalüüsi, teooriatunnis kogutud infot, filmi põhjal valminud töölehte ning valmistatud tunni kirjeldust. Õpilaste tagasiside projektile oli äärmiselt positiivne – õpilased said proovida kätt õpetamises, samas kui põhikooliõpilased nautisid noorte õpetajate rõõmsameelsust ja mis kõige olulisem – õpilased teadvustasid enda vastutust tarbijana.

Kuna tegemisi oli nii palju, ja õpilased ning õpetajad hoos, siis unustasid nad suurema osa tegevustest fotodele jäädvustada, siiski leidus üks kiire õpilane, kes ühe klõpsu tegi :).

Suur tänu õpetajatele Hanna-Liis Kaarlõp-Nani ja Aive Peil oma õnnestunud projekti teistega jagamast!

VAATA KÕIKI UUDISEID