15.02.22

Maailmapäevade konkursi võitis Värska Gümnaasium

Maailmapäevade 2021/2022 konkursile esitatud sündmused tõid rände ja kliimamuutuste teemadega tegelema terved kogukonnad. Peaauhinna võitis Värska Gümnaasiumi projekt “Avasta Aafrikat”. Nädala jooksul toimus koolis mitmekülgne programm, mille raames õpiti tundma Aafrika kirjandust, kunsti, kliima- ja rändeprobleeme, araabia keelt, ajalugu ja palju muud.

Peakorraldaja, õpetaja Helena Elgindy oli eriti rahul heategevusliku kohvikuga, mis toimus kooli maailmanädala järel koostöös noortekeskusega. Koos küpsetati Aafrika snäkke ning kogu teenitud tulu – 83 eurot – annetati MTÜ Mondo abiga Keenia ja Ghana kogukondadele jalgpallide, kitse ja kanade ostuks. 

Helena Elgindy sõnas tunnustusüritusel, et tema jaoks oli oluline, et võimalikult paljud aineõpetajad leiaksid mõne Aafrika teema, mida oma tundidesse lõimida. Ürituse nädalane kestus andis aineõpetajatele selleks paindlikumad võimalused. Näiteks geograafia, ettevõtlusõppe ja ühiskonnaõpetuse ühisprojektis vaatasid kümnendikud dokumentaali Aafrika loodusparkidest ning kujundasid hiljem ise ettevõtlusmudelit ja sotsiaalset ettevõtlust arvestades uued looduspargid. 6. ja 8. klasside õpilased katsetasid reisimist Aafrikasse läbi Google tänavavaate ning matemaatikas pidid õpilased välja mõtlema, kuidas ise püramiidi ehitada.

Maailmapäevade eriauhinnad pälvisid Tallinna Inglise Kolledž, Kohtla-Järve Maleva Põhikool ja Tamsalu Gümnaasium. 

Tallinna Inglise Kolledž sai eriauhinna õpilaste poolt läbiviidud sündmuste eest. Koolis toimus näiteks näidisväitlus Tallinna väitlusringiga ja koogilaat, mille raha annetati SolarAidile.

Kohtla-Järve Maleva Põhikooli tunnustati väga mitmekesise programmi ja tubli kogukonna kaasamise eest. Rändeteemalistest sündmustest said osa näiteks õpilaste perekonnad, kohalikud ettevõtjad, vabaühendused ja teised koolid Ida-Virumaalt.

Tamsalu Gümnaasiumis läheneti rände ja kliimamuutuste teemadele väga erinevatel viisidel. Näiteks räägiti riigikaitse tunnis hetke kriisikolletest ja sõjalistest konfliktidest maailmas. Teises töötoas läheneti samas rände ja kliimamuutuste teemadele koomiksite kaudu.

Maailmapäevad on sündmused, kus mõne üleilmse teemaga tegeleb kogu kool, lasteaed, huvikool või noortekeskus. Tänavuse konkursi teemad olid kliimamuutused ja ränne. Konkursil osales 15 haridusasutust: 13 kooli, üks lasteaed ja üks huvikool. Järgmine maailmapäevade konkursi tähtaeg on 1. märtsil. Oma haridusasutuse sündmusele on võimalik ka toetust saada.

Tänuürituse fotogalerii on siin. Fotod: Tiina Oja

Konkurss viidi ellu MTÜ Mondo eestvedamisel ning Euroopa Komisjoni, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Eesti Välisministeeriumi kaasrahastusega arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.

VAATA KÕIKI UUDISEID