Maailmapäevad 2021: kliimamuutused ja ränne

Kutsume kõiki haridusasutusi korraldama 2021. aasta jooksul maailmapäeva või -nädalat. Võtame taas fookusesse kliimamuutuste ja rände teemad. Parim maailmapäevade korraldaja koos kahe korraldusse kaasatud noorega võidavad võimaluse sõita 2022. aastal õppereisiga One World dokumentaalfilmide festivalile Prahas.

Mis on maailmapäev?

Maailmapäev on ühe- või mitmepäevane üritus, kus õpilased tutvuvad arengumaade, maailma usundite, õiglase kaubanduse, globaalsete keskkonna küsimuste või rahvusvahelise poliitikaga. 2021. aastal keskendume kliimamuutustele ja rändele. Teemasid võib arutada tundides, kutsuda kooli külalisi, korraldada heategevuslik kontsert, viktoriin või enda koolisisene ÜRO matke. Ideid maailmapäeva korraldamiseks leiate parimate praktikate ning tähtpäevade kalendri alt.  

Kust leida maailmapäeva korraldamiseks lisamaterjale?

Soovitame tegevuste läbiviimiseks tellida MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskuse rändnäitusi, trükiseid ja dokumentaalfilme. Maailmakooli kodulehel on lai valik juhendmaterjale töötubade ja tundide kirjelduste ning abimaterjalidega. Võimaluse korral tulevad Mondo eksperdid koolidesse ka külalistunde või töötube läbi viima. 

Hea idee on aga vaadata ringi ka oma kogukonnas, kas maailmapäeva raames saavad noorte ette esinema või töötuba läbi viima tulla ka kohalikud ettevõtted, organisatsioonid, vilistlased või lapsevanemad. Võimalik on ka koostöö ühe või mitme piirkonna haridusasutuse vahel.

NB! Materjalide ja tegevuste tellimiseks ei piisa maailmapäevade konkursi taotlusest, need teenused tuleb kokku leppida eraldi Maailmakooli tellimisvormide kaudu.

Kas maailmapäevade korraldamiseks saab ka toetust?

Tegevuste läbiviimiseks on vajadusel võimalik küsida lisarahastust. Toetuste kogufond kõikide taotluste peale on 1500€ ja toetuse saamise kinnitab Mondo projektijuht enne maailmanädala toimumist. Kulud hüvitame kuludokumentide või MTÜ Mondo nimele esitatud arvete järgi. 

Konkursil osalemiseks ja rahalise toetuse küsimiseks tuleb esitada taotlus hiljemalt 1. oktoobriks 2021

Mis on maailmapäevade juures oluline?

Maailmapäevade ürituste korraldamise juures on oluline terviklikus, sisukus, koostöö ja õpilaste kaasatus. Parima ürituse või ürituste seeria valib MTÜ Mondo maailmahariduskeskuse tiim jaanuaris 2022 ning peame silmis järgmisi kriteeriume:

  • üritus on teemakohane ja päevakajaline 
  • tegevustesse on lõimitud erinevad ained
  • kaasatud on suur osa õpilasi ja kollektiivi
  • ürituse raames tehakse koostööd kooli sees ja kogukonnas 
  • ürituse tegevused on nähtavad koolis ja sellest väljaspool
  • üritus lähtub keskkonnasäästlikkuse ja õiglase kaubanduse põhimõttetest

Tunnustame konkursil osalejaid auhinnatseremoonial 2022. aasta alguses. Peaauhind on õppereis korraldajale ja kahele ürituse korraldusse kaasatud noorele One World dokumentaalfilmide festivalile Prahas. 

Lisainfo: maailmaharidus@mondo.org.ee