Maailmapäevad 2021/22: kliimamuutused ja ränne

Hea õpetaja, noorsootöötaja, huvijuht, maailmaharidushuviline,

Kutsume kõiki haridusasutusi korraldama 2021/2022. õppeaasta jooksul maailmapäeva või -nädalat! Võtame taas fookusesse kliimamuutuste ja rände teemad. Parim maailmapäevade korraldaja koos kahe kolleegi või õpilasega võidavad võimaluse sõita 2022. kevadel One World dokumentaalfilmide festivalile Prahas.*


Mis on maailmapäev?

Maailmapäev on ühe- või mitmepäevane üritus, kus õpilased tutvuvad arengumaade, maailma usundite, õiglase kaubanduse, globaalsete keskkonnaküsimuste või rahvusvahelise poliitikaga. See on võimalus koos õpilastega arutada, kuidas meist igaüks saab globaalsetel teemadel kaasa rääkida ning oma suhtumise, käitumise ja valikutega maailma muuta. 2021/2022. õppeaastal keskendume kliimamuutustele ja rändele. 

Teemasid võib arutada tundides, kutsuda kooli külalisi, korraldada heategevuslikke kontserte, viktoriine või koolisisene ÜRO matke. Ideid maailmapäeva(de) korraldamiseks leiate parimate praktikate ning tähtpäevade kalendri alt.


Mis on maailmapäevade juures oluline?

Maailmapäevade ürituste korraldamise juures on oluline terviklikkus, sisukus, koostöö ja õpilaste kaasatus. Maailmakooli tiim valib iga perioodi lõpus parima ürituse või ürituste seeria, mille puhul peame silmas järgmisi kriteeriume:

 • üritus on teemakohane ja päevakajaline 
 • tegevustesse on lõimitud erinevad ained
 • kaasatud on suur osa õpilasi ja kollektiivi
 • ürituse raames tehakse koostööd kooli sees ja kogukonnas 
 • ürituse tegevused on nähtavad koolis ja sellest väljaspool
 • üritus lähtub keskkonnasäästlikkuse ja õiglase kaubanduse põhimõtetest

Kust leida maailmapäeva korraldamiseks lisamaterjale?

Soovitame tegevuste läbiviimiseks tellida MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskuse rändnäitusi, trükiseid ja dokumentaalfilme. Maailmakooli kodulehel on lai valik juhendmaterjale töötubade ja tundide kirjelduste ning abimaterjalidega. Võimaluse korral tulevad Mondo eksperdid koolidesse ka külalistunde või töötube läbi viima. 

Hea idee on aga vaadata ringi ka oma kogukonnas, kas maailmapäeva raames saavad noorte ette esinema või töötuba läbi viima tulla ka kohalikud ettevõtjad, organisatsioonid, vilistlased või lapsevanemad. Soovitame väga teha koostööd teiste koolide ja lasteaedade ning kohaliku kogukonnaga.

NB! Materjalide ja tegevuste tellimiseks ei piisa maailmapäevade konkursi taotlusest, need teenused tuleb kokku leppida eraldi Maailmakooli tellimisvormide kaudu!

Kuidas taotleda maailmapäevade korraldamiseks toetust?

Tegevuste läbiviimiseks on vajadusel võimalik küsida lisarahastust. Toetuste kogufond kõikide taotluste peale on 1500€ ja toetuse summa kinnitab Mondo projektijuht enne maailmanädala toimumist. Kulud hüvitame kuludokumentide või MTÜ Mondo nimele esitatud arvete alusel. 

Konkursil osalemiseks ja rahalise toetuse küsimiseks tuleb esitada taotlus. Taotlusi võtame vastu kaks korda aastas, kaheks erinevaks korraldusperioodiks:

1) Sügis-talv

 • Kandideerimine kuni 4. oktoober k.a., kinnitus 8. oktoober
 • Maailmapäeva või -nädala korraldamine perioodil oktoober-veebruar
 • Aruanne 15. veebruar, võitjate kuulutamine 21. veebruar

Parim maailmapäevade korraldaja koos kahe kolleegi või vähemalt 15-aastase noorega võidavad võimaluse sõita One World dokumentaalfilmide festivalile Prahas, mis toimub 21. märts – 3. aprill 2022..*

2) Kevad-suvi

 • Kandideerimine kuni 1. märts k.a., kinnitus 4. märts
 • Maailmapäeva või -nädala korraldamine perioodil märts – juuni 
 • Aruanne 10. juuni, võitjate kuulutamine 15. juuni

TAOTLUSE VORM (järgmine tähtaeg: 1. märts)

ARUANDE VORM (järgmine tähtaeg: 15. veebruar)


Lisainfo: 
Kärt Leppik
maailmaharidus@mondo.org.ee

* Korraldaja jätab endale õiguse õppereisi sihkohta asendada teise sarnase festivali või üritusega.