15.03.22

Maailmapäevad aitavad laste ja noortega sundrändega seotud teemasid avada

Mondo Maailmakool kutsub koole, lasteaedu ja noortekeskuseid korraldama sel kevadel maailmapäevi rändega seotud teemadel. Maailmapäevade abil saab põgenikest ja sundrändest rääkida erinevates ainetes ning mõelda, kuidas ise sisserändajatele toeks olla. 

Rändeteemalise maailmapäeva korraldamiseks koolis või noortekeskuses leiate ideid ja materjale siit failist: RÄNDETEEMALINE MAAILMAPÄEV. Võimalusel kaasake tegevustesse ka Ukraina noori.

Aineteülene teemakäsitlus

Maailmapäev või -nädal on ühe või mitmepäevane üritus, kus tänavu võetakse fookusesse rände või kliimamuutustega seonduvad teemad. Eesmärk on kaasata õppetöösse võimalikult palju osalejaid nii haridusasutusest kui kogukonnast laiemalt. Samuti võimaldavad need käsitleda maailmapäevade teemat aineteüleselt. “Maailmapäevade teemad on piisavalt üldised, et igaüks saab ise valida, mis nurga alt läheneda. Nii haridusasutus kui õpetaja. Õpetajad on alati väga leidlikud ja loomingulised, osates globaalseid teemasid mistahes ainetunni raames või kooliastmes käsitleda,” märkis Mondo maailmahariduse ekspert Maria Sakarias. 

Palju võimalikke tegevusi

Võimalike tegevuste nimekiri on samuti piiramatu. Tihti kutsutakse maailmapäevade raames kooli, noortekeskusesse või lasteaeda külalisõpetajaid, korraldatakse plakati-konkursse või kokatakse eri riikide toite. Aga on ka heategevuskohvikuid ja -kontserte, väitlusdebatte ning teavituskampaaniad kohalikus poes. 

“Maailmapäevade raames saab koolis paremini käsitleda neid teemasid, mis on maailmas täna väga aktuaalseid ja olulised ning toetada selles üksteist. Näiteks Värska Gümnaasiumis toimuvad maailmapäevad igal aastal ja teised õpetajad juba aasta alguses uurivad, et mis teema meil tänavu on,” sõnas maailmapäevade projektijuht Kärt Leppik. Õpilasi aktiivselt maailmapäevade korraldamisse kaasates arenevad erinevad üldpädevused nagu sotsiaalsed- või õpioskused ning tolerantsus ja solidaarsus. Maailmapäev- või nädal sobib ideaalselt loovprojektiks või uurimistööks.

Käitumiste ja hoiakute kujundamine

Leppik rõhutas, et maailmapäevade korraldamine on hea võimalus kujundada õpilaste käitumist ja hoiakuid. Praeguste sündmuste valguses on see eriti oluline. “Eesti koolidesse on oodata tuhandeid Ukraina sõjapõgenikke, on oluline, et mõistaksime nende elus toimuvaid kohutavaid sündmusi ja oskaksime neile toeks olla,” ütles Leppik. 

Sõja ja rändega seonduvate teemade käsitlemisel on abiks Mondo Maailmakooli materjalikogu, kust leiab mitmeid videoloenguid, dokumentaalfilme ja tunnikavasid. Korraldamises ja kogukonna kaasamises aitab ka samm-sammuline juhend. Lisaks on Maailmakool loonud täiesti uued sundrännet puudutavad materjalid. Vajadusel saab taotleda ka rahalist tuge. 

“Andke meile oma ideest teada, saame ka koos ajurünnakut teha, eksperte ja materjale otsida. Tahame, et teie maailmapäevad aitaksid lastel ja noortel arendada kriitilist mõtlemist, liikuda teemadesse sügavuti ja avaldada oma arvamust,” julgustas Maria Sakarias. 

Anna oma 2022 aasta kevadel toimuvatest maailmapäevadest teada ja/või taotle toetust siin.

Mida teha rände teemalisel maailmapäeval?

  • Rääkige noortega näiteks rände põhjustest ja sellest, kes on põgenik ja kes on pagulane. Avage rändajate uues riigis kohanemise aspekte ning arutage, kuidas saame ise sisserändajatele toeks olla – mida küsida ja millest rääkida.
  • Korraldage sündmuseid – teavitusüritusi kogukonnas, heategevuslikke kohvikuid, filmiõhtuid vms -, millega saate olla toeks praegu sundrändega silmitsi seisvatele inimestele, näiteks Ukraina sõjapõgenikele.
  • Kutsuge külla inimesi kogukonnast, vilistlasi, lapsevanemaid ning eksperte, et koos teemade üle arutleda.

Fotol: Paar tegevust Värska Gümnaasiumi maailmapäevadest 2021/2022 õppeaastal.

VAATA KÕIKI UUDISEID