05.12.23

Maailmakooli lisandusid uued tunnikavad ja filmid

Maailmahariduslike õppematerjalide kogu siin lehel uueneb pidevalt. Lisaks mitmele uuele juhendmaterjalile ja käsiraamatule on valminud tunnikavasid ja lisandunud filme. Neist ühele pakkusid tegevusi välja õpilased ise.

Kahel Maailmakooli näitusel on nüüd juures tunnikavad. Fotonäitus “Sa oled, mida sööd” kujutab nägemust õiglaselt ja säästlikult toodetud toidust. Näitus “Palmiõli lugu – inimõigustest ja keskkonnaohtudest” võtab fookusesse palmiõli tootmisega kaasnevad probleemid. Mõlema näituse uued tunnikavad pakuvad juhendajale võimalusi õpilastega näituse teemadel arutleda ja tegutseda. Näituseid saab kooli või noortekeskusesse laenutada tasuta.

Uute filmidena saab Maailmakooli kogust vaadata “Ämmaemandad“, “Stop Filming US“, “Buddha Aafrikas” ja “Kirjutades tulega“. Viimasele on Jaan Poska Gümnaasiumi õpilased pakkunud välja ka aruteluküsimused ja lisategevused. Lisaks saab lugeda õpilase Mia Kerese põhjalikku arvustust.  Filmide laenutamine hariduslikel eesmärkidel on tasuta.

Filmi näitamise õigused on omandatud projekti „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse” raames, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

VAATA KÕIKI UUDISEID