02.10.23

Maailmakool jagab teadmisi rahuharidusest

Sellel õppeaastal võtab Maailmakool fookusesse rahuhariduse, et toetada veel enam haridustöötajaid selles valdkonnas. Uute materjalidena valmib rahuhariduse veebikursus, toimuvad koolitused ning teemasse süvenetakse maailmahariduse õpiringides. 

Rahuharidus on haridus, mis annab edasi teadmisi rahu saavutamisest ja säilitamisest, arendades  samas reflekteeriva ja kaasava osaluse võimekusi. “Rahuhariduse olulisus on Ukrainas toimuva sõja ja põgenike tõttu täna eriti selge. Noorsootöötajad täidavad siin tähtsat rolli sõjapõgenike integreerumisel ühiskonda, nemad aitavad luua usaldust ja suhteid noorte vahel,” sõnas projektijuht Meelike Terasmaa. Materjale ja koolitusi luues peetaksegi eriti silmas just noorsootöötajate vajadusi, aga need on suunatud ka teistele haridustöötajatele. 

Uued koolitused ja veebikursus

Esimene koolituspäev toimub juba 27. oktoobril. See on esimene osa kolmeosalisest koolitusprogrammist, mis keskendub noortega koos rahu loomisele keerulistel aegadel ning noorsootöötajate võimele luua avatud ja turvalisi keskkondi, kus kõik noored tunnevad end oodatuna just sellisena, nagu nad on. Koolitusprogramm toimub koostöös Eesti Noorsootöötajate Koguga.

Rahuhariduse teemat arendab Maailmakool koos partneritega Eestist, Soomest ja Poolast. Koos luuakse ka rahuhariduse veebikursus ja muid materjale, mida saab kasutada nii mitteformaalses- ja formaalhariduses. Nende ilmumisest saab jooksvalt infot Maailmakooli veebis või sotsiaalmeedias.

Huvilised saavad teemaga ka süvitsi tegutseda vastavates maailmahariduse õpiringides, mille kuulutame välja sügisel 2023. Õpiringide kohta saab taustainfot siit.

Mis on rahuharidus?

Rahuharidus on maailmahariduse üks oluline teema, mille eesmärk on edendada inimestes võimekust mõelda kriitiliselt nii kohalike kui globaalsetele probleemidele, mis takistavad rahu. Lisaks on valdkonnas oluline probleemide lahendamine rahumeelsel teel ning inimsuhete kaudu.

Rahuks peetakse olukorda, kus puudub sõjaseisukord. Eristatakse negatiivset rahu ehk otsese (nt füüsilise) vägivalla puudumist ja positiivset rahu ehk kaudse vägivalla ja ebaõigluse puudumist. 

Maailmakool edendab rahuharidust Eestis läbi projekti “Rahuharidus kriiside keskel” (“Peace Education in Times of Crisis”), mida rahastab Euroopa Liit Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist. Partneriteks on Eesti Noorsootöötajate Kogu, Rauhankasvatusinstituutti RY ja Fundacja Instytut Bezpieczeństw A Społecznego.

Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.

VAATA KÕIKI UUDISEID