04.09.23

Maailmakool esitles suvekoolides mitut uut maailmahariduslikku materjali

Kahes Maailmakooli suvekoolis said haridustöötajad tutvuda kokku kuue uue õppematerjaliga, mis kas värskelt valminud või sügisel veel viimaseid täiendusi saavad. Lisaks said osalejad kolme päeva jooksul toimunud suvekoolide erinevates töötubades osalejad praktilisi nippe, mida igapäevatöös rakendada.

Üldhariduse suvekool
15. – 17. augustil toimunud üldhariduse suvekoolis esitleti esmakordselt kliimaõigluse teemalist rollimängu, vastastikseoseid tutvustavat põgenemismängu, kestliku arengu tegevuskaarte ja “Avasta maailma” maailmahariduslike meetodite kogumikku. Suvekooli osalejad said koos uut sisu ja formaate testida ning tagasisidestada. Ette rutates võib öelda, et tagasiside oli positiivne.

Ka juba olemasolevad materjalid maailmakool.ee portaalist said hea vastuvõtu ning osalejad vaatasid õhtuti suure huviga Maailmakooli dokumentaalfilme – mõned jõudsid ühe õhtu jooksul vaadata isegi mitut. Koos vaadati filme “10 miljardit suud” ja “Hoolsuskohustus – kliimavaidlused kohtusaalis”.

Selle suvekooli peaesineja oli Aleksei Lotman, kes jagas teadmisi globaalsest keskkonnaõiglusest toidulaual. Mis väärtus on pärandkooslustel ja mosaiiksel põllumajandusmaal? Loodusainete õpetajad tegid hoolega märkmeid, aga loeng oli silmaringi avardav kõigile. Silmaringist silmapiirini – pärast loengut ootas osalejaid matk mere äärde, kus sai nautida imelist Läänemaa loodust.

Alus- ja alghariduse suvekool
22.-24. augustil kogunesid taas Läänemaal Altmõisa külalistemajas suvekooli alus- ja alghariduse valdkonna inimesed. Seekord alustati koolitust lasteraamatutega. Krista Kumberg Haapsalu Lasteraamatukogust täitis laua 31 maailmaharidusliku lasteraamatuga, mis käsitlevad nii keskkonna, sõja ja paguluse kui mitmekesisuse teemat. Mondo raamatukogus on mitmed raamatud juba olemas, ent esitletud valikus oli uudistamist ka Maailmakooli ekspertidele.

Järgmisel päeval vahetasid osalejad mõtteid Britten Kasekampiga Traumateadlik Eesti MTÜ-st. Traumateadlik lähenemine aitab lastel saavutada valmisoleku õppimiseks – ja eriti oluline on see rändelaste kontekstis.


Kolme päeva jooksul õmblesid osalejad ka mitu uut Amanda sõpra elevant Modot ja toimus uue animatsiooni maailma esiettekanne – “Amanda ja uus poiss”. Amanda ja Modo on vahvad tegelased, kes oma rännakute ja vestluste kaudu kõige pisematele maailmahariduse teemasid tutvustavad.


Suvekoolid toimusid Mondo projektide ”Sunnitud rändEST” ja “Maailmaharidus – teadlik tegutsemine õiglase, kestliku ja rahumeelse ühiskonna nimel” osana. Projekte rahastavad ÜRO Pagulasamet UNHCR ja ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

VAATA KÕIKI UUDISEID