15.06.17

Maailmakodanikuharidus – käsiraamat koolidele nüüd veebis

UNESCO Eesti Rahvuslikul Komisjonil on hea meel teada anda, et valminud on kauaoodatud maailmakodanikuhariduse käsiraamat “Maailmakodanikuharidus. Teemavaldkonnad ja õpieesmärgid”. Trükis avab maailmakodanikuhariduse mõiste, mida seetäpsemalt edasi anda püüab ning pakub ka juhiseid rakendamiseks

Käsiraamat on abivahend õpetajatele, õppekavaarendajatele, koolitajatele ja poliitikakujundajatele. Sellest võib olla kasu ka teistele haridustöötajatele, kes korraldavad, kavandavad ja annavad maailmakodanikuharidust formaal- ja mitteformaalharidussüsteemis.

Näiteks õpetajad võivad selle abil täiendada maailmakodanikuhariduse alaseid teadmisi ja leida uusi ideid. Õppekavaarendajad saavad kasutada ja kohandada käsiraamatus esitatud teemavaldkondi ja õpieesmärke vastavalt oma riigi kontekstile ning arendada riigi õppekavasid. Hariduspoliitika kujundajatel on võimalik hinnata käsiraamatu põhjal maailmakodanikuhariduse tähtsust ja selgitada välja asjaomased riiklikud haridusprioriteedid.

VAATA KÕIKI UUDISEID