14.11.10

Maailmahariduse nädal 13.-21. novembril

Euroopa Nõukogu Põhja-Lõuna Keskus kutsub teid liituma iga-aastase aktsiooniga “Maailmahariduse nädal – Global Education Week”, mis toimub paljudes Euroopa riikides 13.-21. novembrini.

2010. aastal leiab maailmahariduse nädal aset kokkuvõtva üritusena ÜRO rahvusvahelise rahukultuuri ja vägivallavastasele aastakümnele (2001-2010), mis on eriti suunatud kogu maailma lastele. Kutsume eeskätt võõrkeelte, geograafia, ajaloo ja bioloogia õpetajaid üles pühendama novembri kolmanda nädala vastavateemalistele projektidele ning ettevõtmistele.Kodanikuühendusi, koole, ülikoole, riigiasutusi ja kohalikke algatusikutsume üles korraldama üritusi, kuhu kaasatakse eeskätt lapsi ning teismelisi. Selleks võib luua oma projekti või osaleda juba olemasolevates maailmahariduse nädala raames toimuvates tegevustest.

Algatuseks pakume võimalust tutvuda hariduse olukorraga erinevates maailma riikides. Kasutage selleks ajakirjandust, televisiooni, raadiot, internetti. Edaspidi saame arutada igaühe kui maailmakodaniku rolli globaalsete probleemide lahendamisel. See võib olla väga väike aktsioon – vestlus õpetaja, klassikaaslaste ja lapsevanematega või kiri välismaal elavale sõbrale. Lisaks pakuvad Eesti kodanikuühenduste maailmahariduse tegevusi koordineeriva Arengukoostöö Ümarlaua liikmed Eesti People to People, Humana Estonia, Jaan Tõnissoni Instituut ja Mondo teile omalt poolt järgmisi ressursse:

  • võimalus kutsuda külla arengumaades käinud vabatahtlikke ja abitöötajaid, aga ka Välisministeeriumi töötajaid ja diplomaate, kes räägivad üleilmsetest arenguteemadest ning humanitaarabist (kontakt: evelin@terveilm.net),
  • võimalus leida sõpruskool või -klass (kontakt: School and Classroom Program classroom@ptpi.org),
  • võimalus laenutada filme, foto- ja koomiksinäitusi ja õppematerjale nädala teemadel Maailmakooli portaali kaudu (kontakt: johanna@jti.ee),
  • Solidaarse kooli õppematerjale (kontakt: mari@humane.ee),
  • võimalus õppida erinevates projektides osalemise kaudu (Afganistaani sõpruskoolid, sotsiaalne õiglus) (kontakt: johanna@jti.ee),
  • hulgaliselt informatsiooni maailma teemadel portaalidest Terveilm.net, Maailmakool.ee, mondo.org.ee ja internetileheküljel http://www.ptpi.org/OIC.aspx, kust saab teada, kuidas osaleda laste toetuseks korraldatud aktsioonides Operation International Children ja School Supplies Program.

Maailmahariduse nädal sai alguse 1999. aastal ning selle eesmärgiks on juhtida Euroopa Nõukogu liikmesriigis õppivate koolinoorte tähelepanu vaesuse ja sotsiaalse ebavõrdsuse probleemidele. Kooliõpilased ja õpetajad arutavad globaalse kodakondsuse küsimusi ning rikaste ja vaeste vahelist solidaarsust alatasa muutuvas maailmas. Uue aastatuhande lävel lepiti ÜRO-s kokku arengueesmärkides aastani 2015 (Millennium Development Goals) ning nende seas olid võitlus vaesusega ja võrdõiguslikkuse tagamine, seda eeskätt hariduse osas, mis ongi seekordse maailmahariduse nädala teemaks.

Soovime kõigile aktsioonis osalejatele edu ning palume teatada meile sellest, mida planeerite ja mida olete teinud aadressil ptpest@hot.ee.

Maailmahariduse nädala peakorraldaja Euroopa tasemel on Euroopa Nõukogu Põhja-Lõuna Keskus, Eesti kontaktiks on People to People Estonia ja partneriks Arengukoostöö Ümarlaua maailmahariduse töörühm. Lähemat informatsiooni eesti keeles leiab aadressil http://www.ptpest.ee/id6.html

VAATA KÕIKI UUDISEID