07.01.22

Lühikoolitus: Mis on vägivallatu suhtlemine?

Mondo Maailmakool kutsub õpetajaid, noorsootöötajaid ja teisi haridustöötajaid 25. jaanuaril 2022 lühikoolitusele “Räägime rahumeelselt”, kus keskendume erinevatele praktilistele harjutustele ja rollimängudele. Koolitusel osalemine on tasuta, ent vajalik on eelregistreerimine kuni 23.01: https://forms.gle/Q5ZxhTnSPzkdqPYz7 

Milleks vägivallatu suhtlemine?

Vägivallatu suhtlemise eesmärk on tuua suhtlusolukordadesse empaatia. Kui empaatia on suhtluspartnerite vahel loodud, siis on meil palju lihtsam otsida koos lahendusi, mis rahuldavad mõlema osapoole põhivajadused. Seda harjutades liigume ausamate suhete poole ja leiame konfliktidele lahendusi, millest võidavad kõik. 

Vägivallatu suhtlus tähendab mõnes mõttes uue keele õppimist, mille sõnavara nimetab tundeid ja vajadusi, kasutab olukorra kirjeldamiseks fakte ja tähelepanekuid ning sellist lause struktuuri, mis algab sõnaga „mina“. 

Mondo Maailmakoolis näeme vägivallatut suhtlemist ühe olulise oskusena haridustöötaja tööriistakastis, sest globaalsete teemade käsitlemine nõuab empaatilist lähenemist ning hoiakute ja maailmavaate pinnalt tekkivate konfliktide medieerimisoskust.

Lühikoolituse teemad

25. jaanuari koolitusel keskendumegi vägivallatule suhtlemisele (VVS) ja arutame järgmisi teemasid:

Vägivallatu suhtlemine – mis see on? Millised on meie kõigi põhivajadused? Kuidas enda emotsioone paremini mõista ja väljendada? Kuidas konflikte ennetada ja lahendada? Kuidas arendada endas empaatiat ja rakendada vägivallatu suhtlemise põhimõtteid nii isiklikus elus kui töös?

Koolitusel anname näpuotsaga edasi teoreetilisi teadmisi ja keskendume rohkem erinevatele praktilistele harjutustele ja rollimängudele. Lisaks tutvustame värskelt valminud veebikursust Räägime rahumeelselt

Koolituse viivad läbi Toomkooli õpetaja Mari Loit, kes osales “Räägime rahumeelselt” koolitusel Poolas, ja maailmahariduse ekspert Maria Sakarias, kes on läbinud vägivallatu suhtlemise koolitusi Inglismaal ja Hollandis.

Üritus toimub kontaktselt MTÜ Mondo kontoris. Palume osalejatel näidata COVID tõendit vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

Lisainfo: Diana Tamm, diana@mondo.org.ee

Lühikoolituse sisu põhineb 2019. aastal alanud Eesti-Sloveenia-Poola ühisprojektil “Räägime rahumeelselt”, mille raames toimus kaks rahvusvahelist koolitust vägivallatu suhtlemise (non-violent communication) ja lahenduskeskse lähenemise (solution-focused approach) teemadel Poolas. Koolituse toimumist ja veebikursuse loomist toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.

Vägivallatu suhtluse meetodi rajas 1960ndatel aastatel Marshall Rosenberg, tema raamat “Vägivallatu suhtlemine” on ilmunud ka eesti keeles.

VAATA KÕIKI UUDISEID