26.08.20

Korralda maailmapäev(ad) ja esita konkursile!

Õppeaasta algus toob kaasa palju valikuid, milliseid ägedaid teemasid ja tegevusi tänavu õpilastega fookusesse võtta. Peas ringlevad näiteks küsimused:

  • Mis teemad on õpilaste jaoks tähenduslikud?
  • Milliseid maailmahariduse materjale koolis/ noortekeskuses/ lasteaias kasutada?
  • Kuivõrd siduda õppeprotsessi ja reaalset elu?
  • Millise teema võiks kolleegidega ainetevahelise lõimingu jaoks ette võtta?

Hea viis neile küsimustele korraga vastata on korraldada õpilastega maailmapäev või lausa -nädal! Tänavu ootame Mondo konkursile eriti maailmapäevi kliimamuutuste ja rände teemadel. Mõlemad on ühiskonnas kahtlemata väga olulised teemad ning maailmapäevade korraldamisega saavad õpilased süvitsi kaasa mõelda ja rääkida.

Oma maailmapäevade taotluse esitamine Mondo konkursile aitab plaani läbi mõelda, annab võimaluse saada rahalist toetust ning võita auhindu. Ootame taotlusi 5. oktoobrini.

Uuri rohkem konkursilehelt või meiliaadressilt: maailmaharidus@mondo.org.ee

VAATA KÕIKI UUDISEID