05.04.10

Kas soovid koolis läbi viia huvitavaid töötubasid?

Austatud õpetajad,

Eesti Rohelise Liikumise maailmahariduse projekti raames külastavad 18.-22. maini Eestit õiglase kaubanduse ühingu Saidpur Enterprises* esindajad Bangladeshist. Külastus toimub Maailmapäeva egiidi all koostöös Soome Maailmapoodide Liikumise ning Uusi Tuuli ry-ga (Soome). Lisainfo Saidpur Enterprises kohta leiate kutse lõpust ning inglise keeles aadressilt: http://www.tenthousandvillages.com/catalog/artisan.detail.php?artisan_id=61

Maailmapäevale eelnevatel päevadel 18.-21. maini pakume teile võimalust kutsuda Saidpur Enterprises esindaja ja käsitööline läbi viima ettekandeid ning käsitöö õpikodasid teie koolides. Ettekande sisuks on maailmakaubanduse ja arengu seosed ning see teema on eelkõige sobilik keskkooli taseme geograafia, ajaloo, inimeseõpetuse ja majanduse tundidesse. Õpikodasid viiksime eelistatult läbi kodunduse/tööõpetuse tundide raames õpilastele 6.-12. klassini. Eesti Roheline Liikumine julgustab kõiki huvilisi võimalusest kinni haarama! Seoses käsitööliste lühikese Eestis viibimisega võib sooviavalduste hulk ületada meie võimalusi teid külastada ning seetõttu palume huvitatud õpetajatel aegsasti ühendust võtta Siim Soplepmanniga aadressil siim@roheline.ee või telefoni teel 56454459.

Kui teil tõsine soov see üritus teie kooli tuua, kuid teatud põhjustel ei ole see võimalik, siis kindlasti julgustage oma õpilasi ja ka iseennast osa võtma Maailmapäevast 22. mail Tammsaare pargis. Lisaks Bangladeshi käsitööliste poolt läbi viidud õpikodadele ning ettekannetele toimub Maailmapäeval mitmeid muid huvitavaid ettevõtmisi, millest lihtsalt ei saa ilma jääda!

Toredat kevade jätku!

Siim Soplepmann
maailmahariduse projektijuht
Eesti Roheline Liikumine
siim@roheline.ee
56454459

*Saidpur Enterprises on põhja-Bangladeshis asuv õiglase kaubanduse ning jätkusuutliku arengu põhimõtetel loodud käsitööliste ühing, mis hõlmab kahte erinevat tooteüksust: Action Bag Handicrafts, kus punutakse igapäevaseks kasutamiseks sobilikke dzuudist ja puuvillast kotte ning Eastern Screen Printers, kus toodetakse kunstiliste elementidega vaheseinu. Käsitöölisteks on peaaegu eranditult naised, kelle sissetulekust sõltub enamasti terve perekonna heaolu. Saidpur Enterprises pakub naistele lisaks töö eest saadavle õiglasele tasule võimalust võtta osa õigekirja-ja raamatupidamistundidest ning saada toitumise ja naiste seaduslike õiguste kohta koolitust. Samuti julgustatakse naisi loomakasvatusega tegelema, et kindlustada perekonnale lisasissetulek ning tagada neile täisväärtuslik toitumine. Alates Saidpur Enterprises asutamisest 1976. aastal, on paljud naised saanud majanduslikult iseseisvaks ning asunud tegelema eraettevõtlusega, suurendades seeläbi oma kogukonna ja eelkõige oma perekonna heaolu.

VAATA KÕIKI UUDISEID